Tập trung đầu tư phát triển lưới điện TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Đảng ủy Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công tác Đảng - công đoàn - đầu tư xây dựng năm 2022 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Trong năm tới, Ban sẽ hoàn thành các công trình trọng điểm để đảm bảo tiêu chí vận hành lưới điện, đảm bảo hạ tầng cung cấp điện đầy đủ, ổn định, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố.
Tập trung đầu tư phát triển lưới điện TP.HCM ảnh 1

Ông Nguyễn Minh Tùng - Thành viên HĐTV EVNHCMC trao Bằng khen của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước cho ông Vương Quốc Minh - Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM và ông Nguyễn Văn Bảo - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án lưới điện TP.HCM vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020 – 2021

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Minh Tùng - Thành viên HĐTV Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã biểu dương tập thể cán bộ, công nhân viên chức - lao động Ban Quản lý dự án (QLDA) lưới điện TP.HCM đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Ông Nguyễn Minh Tùng đề nghị Ban cần khắc phục các mặt tồn tại, hạn chế, nguyên nhân chủ quan và khách quan trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 để đẩy nhanh tiến độ triển khai xây dựng các công trình điện, đảm bảo dự phòng cung cấp điện cho Thành phố trong giai đoạn 2021 - 2025 và giai đoạn tiếp theo; chú trọng thực hiện công tác quản trị rủi ro theo chỉ đạo của Tổng công ty; phát huy các sáng kiến, cải cách hành chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.

Tính đến 10/12/2022, Đảng bộ Ban QLDA lưới điện TP.HCM có 3 chi bộ trực thuộc với tổng số 40 đảng viên. Công tác xây dựng Đảng được Đảng ủy Ban quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt, triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đạt kết quả tốt; sâu sát quản lý cán bộ, đảng viên trong thực hiện trách nhiệm nêu gương; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng; đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở.

Đảng ủy Ban thường xuyên chỉ đạo, định hướng các hoạt động và tạo điều kiện cho các đoàn thể phát động các phong trào thi đua yêu nước, công trình thanh niên, duy trì thực hiện thường xuyên Quy chế làm việc giữa cấp ủy cơ sở với ban chấp hành các đoàn thể hàng quý, qua đó chỉ đạo định hướng nâng cao chất lượng hoạt động cho các tổ chức đoàn thể.

Năm 2023, Đảng ủy Ban đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký kế hoạch hành động, cam kết thực hiện tốt nội dung nêu gương, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Bộ tiêu chí “Người công nhân ngành điện thành phố mang tên Bác”.

Trong công tác đầu tư xây dựng, Ban QLDA lưới điện TP.HCM đã tích cực thực hiện Chủ đề năm của Tổng công ty là “Thích ứng an toàn, linh hoạt để tập trung phát triển lưới điện, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và chuyển đổi số thành công” với mục tiêu quan trọng là cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Ban đã hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng, góp phần cải thiện sâu về chỉ số độ tin cậy lưới điện và tỷ lệ tổn thất điện năng, hoàn thành khởi công các công trình 220kV - 110kV theo đúng tiến độ Tổng công ty giao.

Tập trung đầu tư phát triển lưới điện TP.HCM ảnh 2

Công trình trạm biến áp 110kV Chánh Hưng đã hoàn thành trong năm 2022

Cụ thể, Ban đã khởi công 4 công trình gồm: cải tạo trạm biến áp 110kV Hỏa Xa, cải tạo đường dây 110kV Trảng Bàng - Củ Chi, cải tạo nhánh rẽ 110kV Intel, lắp máy biến thế thứ 3 tại trạm 110kV Trường Đua. Dự kiến sẽ khởi công thêm 2 công trình: cải tạo đường dây 110kV Cát Lái - Thủ Đức Đông và nhánh rẽ đấu nối trạm 110kV Xi măng Sao Mai. Hiện nay, Ban đã hoàn thành 3 công trình: cải tạo đường dây 110kV Cát Lái - Sao Mai (T11-T17); cải tạo trạm biến áp 110kV Chánh Hưng, cải tạo nhánh rẽ 110kV trạm Intel. Dự kiến sẽ hoàn thành thêm 4 công trình: trạm 220kV Tân Cảng, đường dây 110kV đấu nối vào trạm 220kV Tân Cảng, trạm 110kV Tân Phú Trung và đường dây đấu nối (đóng điện phần trạm biến áp), cải tạo đường dây 110kV Thủ Đức - Linh Trung 2 (đóng điện một phần đường dây). Bên cạnh đó, Ban cũng đáp ứng các chỉ tiêu về giải ngân, tồn kho, đấu thầu, quyết toán; công tác chuyển đổi số trong đầu tư xây dựng đạt nhiều kết quả tốt.

Mặc dù Ban đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, tuy nhiên, tiến độ các công trình lưới điện truyền tải vẫn còn chậm so với kế hoạch Tập đoàn và Tổng công ty giao do một số nguyên nhân như: vướng mắc trong công tác lập, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 các khu vực có liên quan đến các dự án lưới điện; hiệp định vay vốn ODA chưa được gia hạn; quy hoạch phát triển lưới điện quốc gia chưa được phê duyệt; công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn do địa phương chậm giải quyết…

Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân trong thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng năm 2022 và yêu cầu nhiệm vụ mới, Ban QLDA lưới điện TP.HCM đã đề ra mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2023. Theo đó, Ban sẽ hoàn thành các công trình trọng điểm để đảm bảo tiêu chí vận hành lưới điện (đáp ứng tiêu chí n-1, không xảy ra tình trạng quá tải cục bộ...), đảm bảo hạ tầng cung cấp điện đầy đủ, ổn định góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố.

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện hiệu quả phương châm 6Đ trong công tác đầu tư xây dựng: “Đúng tiến độ, Đạt chất lượng, Đủ trình tự thủ tục, Đúng quy trình quy phạm, Đảm bảo hiệu quả đầu tư, Đồng tâm và Đồng lòng”; nâng cao năng lực quản trị và chất lượng nguồn nhân lực làm công tác đầu tư xây dựng, tăng năng suất lao động gắn với cơ chế về thu nhập, thăng tiến, ứng dụng khoa học công nghệ và công nghệ thông tin, chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0; đẩy mạnh tiết kiệm chi phí, sử dụng hiệu quả vốn đầu tư của Nhà nước; phát huy văn hóa doanh nghiệp; không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư