(BĐT) - UBND tỉnh Hải Dương đã có quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng khu dân cư Trạm Bóng, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc. Theo đó, Công ty CP Tập đoàn Thành Công là nhà đầu tư được lựa chọn thực hiện Dự án.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án Đầu tư xây dựng Khu dân cư Trạm Bóng, xã Quang Minh, huyện Gia Lộc có tổng chi phí thực hiện 281 tỷ đồng, tổng diện tích sử dụng đất là 199.758,56 m2. Thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

Công ty CP Tập đoàn Thành Công được lựa chọn thông qua hình thức chỉ định thầu, do chỉ có nhà đầu tư này trúng sơ tuyển Dự án. Giá trị nộp ngân sách nhà nước do nhà đầu tư đề xuất là 200 triệu đồng.