(BĐT) - Công ty Siam Cement thuộc Tập đoàn SCG của Thái Lan vừa thông báo đã ký hợp đồng với PVN để mua lại 29% cổ phần tại Nhà máy Hóa dầu Long Sơn. Giá trị của hợp đồng là 2.052 tỷ đồng, giao dịch dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2018.

Sau giao dịch, SCG đã nâng tỷ lệ nắm giữ Hóa dầu Long Sơn từ 71% lên 100%.

SCG cho biết, các hoạt động của gói thầu EPC của dự án sẽ được thực hiện từ quý III năm 2018 và toàn bộ dự án có thể đi vào hoạt động thương mại từ đầu năm 2023. Theo thiết kế, Dự án Hoá dầu Long Sơn có công suất sản phẩm olefin đạt 1,6 triệu tấn/năm.

Dự kiến, Dự án  sẽ tạo ra việc làm cho khoảng 20.000 lao động trong quá trình xây dựng, đóng góp ngân sách khoảng 60 triệu USD/năm và thu hút, đào tạo, sử dụng hơn 1.000 lao động có kỹ thuật cao.

Kết thúc quý I, doanh thu của SCG đạt 267 triệu USD, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017 nhờ kết quả kinh doanh từ ngành bao bì và xi măng - vật liệu xây dựng.