(BĐT) - Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020 với kết quả doanh thu thuần đạt 3.315 tỷ đồng, bằng gần một nửa so với quý II/2019; lợi nhuận gộp đạt 710,4 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Trong kỳ, hoạt động tài chính mang về cho Tập đoàn 55 tỷ đồng, giảm 61% và phần lợi nhuận được chia từ công ty liên doanh, liên kết đạt 69,6 tỷ đồng, giảm 50%. Kết quả, Tập đoàn báo lãi ròng 513,4 tỷ đồng, giảm 40%. Lũy kế 6 tháng đầu năm, con số này là 743,8 tỷ đồng, giảm 30%.

Tính đến cuối quý II/2020, tổng tài sản Tập đoàn đạt 77.969 tỷ đồng. Trong đó, nợ phải trả chiếm 35,5%, tương đương 27.736 tỷ đồng.