Tạp chí Viettel Family ra mắt phiên bản số

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Sau 18 năm phát triển, Tạp chí Viettel Family (tiền thân là Nội san Người Viettel) đã trở thành một kênh quan trọng để Viettel có thể gửi đến những người bạn thân thiết các thông tin quan trọng của Tập đoàn.

Trong những năm qua, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) đã liên tục triển khai các giải pháp quan trọng nhằm đẩy mạnh tiến trình chuyển đổi số của Tập đoàn. Do đó, năm 2022, Ban Truyền thông Viettel chính thức phát hành phiên bản số của Tạp chí Viettel Family và ngừng sản xuất phiên bản giấy (trừ những dịp đặc biệt).

Tạp chí Viettel Family hy vọng việc số hoá tạp chí sẽ giúp xoá bỏ những giới hạn về vật lý, giúp độc giả tiếp cận với những nội dung chuyên sâu về hoạt động của Tập đoàn ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào với hình thức ngày càng phong phú hơn.

Tìm đọc Tạp chí số Viettel Family với chủ đề “Tiên phong công nghệ, đồng hành thế giới” tại địa chỉ: https://viettel.com.vn/tap-chi/

Chuyên đề