(BĐT) - Báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu trên địa bàn tỉnh Sơn La năm 2015 đã chỉ ra không ít tồn tại, sai sót trong công tác đấu thầu của địa phương này và đòi hỏi cần phải sớm triển khai các biện pháp để chấn chỉnh, khắc phục.
Qua thanh, kiểm tra trong năm 2015, Sơn La đã phát hiện 6 tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên

Qua thanh, kiểm tra trong năm 2015, Sơn La đã phát hiện 6 tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu. Ảnh: Lê Tiên

Nhiều hạn chế, bất cập

Sở KH&ĐT Sơn La cho biết, trong năm 2015, thanh tra các ngành đã thực hiện 13 cuộc thanh tra, Sở KH&ĐT đã tổ chức 3 cuộc kiểm tra về công tác lựa chọn nhà thầu đối với 5 chủ đầu tư: UBND huyện Mường La, UBND TP. Sơn La, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Sơn La, Ban Quản lý dự án cụm công nghiệp và khu đô thi mới, Ban Quản lý dự án di dân tái định cư Thủy điện Sơn La.

Qua thanh tra, kiểm tra cho thấy vẫn còn tình trạng chưa lập và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nhưng đã tổ chức lựa chọn nhà thầu; phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu không đúng thẩm quyền; không đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu theo quy định; không đăng tải thông báo mời thầu đầy đủ trên Báo Đấu thầu và Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia...

Ngoài ra, ở Sơn La còn có tình trạng tại một số gói thầu thì hồ sơ mời thầu đưa ra tiêu chí khó thực hiện; kết quả đánh giá hồ sơ dự thầu không phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt. Chủ đầu tư vẫn ký hình thức hợp đồng xây lắp với nhà thầu không phù hợp với hình thức hợp đồng trong quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu.

Trong năm 2015, Sơn La đã phát hiện 6 tổ chức vi phạm các quy định của pháp luật về đấu thầu. Hình thức xử lý vi phạm đấu thầu bao gồm xử phạt cảnh cáo, nhắc nhở, rút kinh nghiệm, phạt tiền thu vào ngân sách nhà nước với tổng số tiền phạt trong năm 2015 là 77 triệu đồng…

Thiếu chuyên gia đấu thầu

Lý giải nguyên nhân cho những tồn tại trong công tác đấu thầu trên địa bàn, Sở KH&ĐT Sơn La cho biết, qua theo dõi công tác thẩm định quá trình đấu thầu và qua các kết quả kiểm tra, thanh tra đã chỉ ra chất lượng một số cán bộ làm công tác đấu thầu chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt là cán bộ cấp huyện, xã, phường, thị trấn.

Và một hạn chế chung là tình trạng hồ sơ mời thầu lập với chất lượng thấp, chưa theo đúng mẫu quy định, hình thức hợp đồng không phù hợp với kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, hồ sơ yêu cầu của một số gói thầu còn chưa chặt chẽ. Trong quá trình tổ chức đấu thầu, một số chủ đầu tư còn lúng túng, chất lượng của quá trình tổ chức đấu thầu còn nhiều bất cập, thiếu sót... Sở KH&ĐT Sơn La cũng khẳng định, hầu hết các chủ đầu tư trên địa bàn Sơn La đều thiếu đội ngũ chuyên gia đấu thầu có năng lực, kinh nghiệm.

Theo Sở KH&ĐT Sơn La, để khắc phục những hạn chế về đấu thầu nêu trên đòi hỏi phải có những giải pháp tích cực như: tiếp tục tăng cường nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác đấu thầu; nâng cao năng lực tổ chức thực hiện của các chủ đầu tư, các ban quản lý dự án và các cơ quan quản lý nhà nước ở các cấp; đảm bảo sự điều hành quản lý thống nhất hoạt động đấu thầu từ tỉnh đến cơ sở, quy định rõ trách nhiệm cá nhân; tăng cường kiểm tra, phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời, công khai và nghiêm minh các vi phạm…