Sẽ kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động của nhiều trung tâm đăng kiểm

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa ban hành quyết định thành lập Đoàn kiểm tra đánh giá điều kiện hoạt động và duy trì điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới nhằm mở lại tại một số trung tâm đăng kiểm. Thời gian thực hiện kiểm tra đánh giá từ ngày 29/5 - 20/6 tại các trung tâm đăng kiểm.
Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra nhằm mở lại và duy trì hoạt động các trung tâm đăng kiểm trên cả nước
Cục Đăng kiểm Việt Nam sẽ tiến hành kiểm tra nhằm mở lại và duy trì hoạt động các trung tâm đăng kiểm trên cả nước

Nhiệm vụ của Đoàn kiểm tra nhằm kiểm tra, đánh giá điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới đối với các trung tâm đăng kiểm theo quy định tại Nghị định 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới; Thông tư 18/2019 của Bộ GTVT hướng dẫn thực hiện Nghị định 139 và Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về đơn vị đăng kiểm xe cơ giới (QCVN 103:2019/BGTVT).

Các trung tâm đăng kiểm bao gồm: Trung tâm Đăng kiểm 37.10D (Nghệ An), Trung tâm Đăng kiểm 99.06D (Bắc Ninh), Trung tâm Đăng kiểm 77.01S (Bình Định), Đoàn kiểm tra sẽ thực hiện đánh giá Chứng nhận đủ điều kiện hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Các trung tâm đăng kiểm gồm: 98.05D (Bắc Giang), 20.05D (Thái Nguyên) sẽ được đánh giá việc mở thêm 1 dây chuyền kiểm định và tại hai trung tâm đăng kiểm: 93.03D (Bình Phước), 61.01D (Bình Dương), Đoàn kiểm tra đánh giá việc duy trì hoạt động kiểm định xe cơ giới.

Theo Cục Đăng kiểm Việt Nam, đây là một trong những hoạt động của Cục nhằm mở lại và duy trì hoạt động các trung tâm đăng kiểm trên cả nước, góp phần tăng năng suất kiểm định, nỗ lực phục vụ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp.

Báo cáo mới nhất của Cục Đăng kiểm Việt Nam cho biết, số lượng phương tiện hiện đã hết hạn nhưng chưa được kiểm định là gần 900.000 xe; số lượng phương tiện phải kiểm định trong 6 tháng tới (từ tháng 5/2023 đến hết tháng 10/2023) là khoảng 2,1 triệu xe. Tổng số lượng phương tiện phải kiểm định trong 6 tháng cuối năm 2023 là khoảng 3 triệu xe.

Trong khi đó, năng lực của 249 trung tâm đăng kiểm và 399 dây chuyền đang hoạt động hàng tháng kiểm định khoảng 500.000 xe.

Chuyên đề