(BĐT) - Ngày 2/6, Công ty CP Sơn Đồng Nai (mã chứng khoán: SDN) sẽ chốt quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền với tỷ lệ 22%. Thời gian thanh toán là ngày 11/6.

Với lượng cổ phiếu đang lưu hành của doanh nghiệp là hơn 1,5 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi xấp xỉ 3,3 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông.

Trước đó, Công ty đã thực hiện trả cổ tức năm 2020 đợt 1 tỷ lệ 8% vào ngày 29/1. Như vậy, sau 2 đợt chi trả, tổng mức chia cổ tức năm 2020 của Công ty là 30%.

Năm 2021, ĐHĐCĐ đã thông qua kế hoạch kinh doanh với tổng doanh thu đạt 138 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 6,4 tỷ đồng. Cổ tức dự kiến chia với tỷ lệ 25%.

Kết thúc quý I, doanh thu của Công ty đạt 30,1 tỷ đồng, hoàn thành 21,8% kế hoạch năm; lợi nhuận sau thuế đạt gần 2,4 tỷ đồng, hoàn thành 37,5%.