(BĐT) -  Ngày 30/6 tới, Công ty CP Dịch vụ hàng hóa Sài Gòn (mã chứng khoán: SCS) sẽ chốt quyền trả cổ tức còn lại của năm 2020.

Theo đó, Công ty sẽ trả cổ tức bằng tiền mặt 50%. Thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 15/7/2021.

Như vậy, với hơn 50 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Công ty sẽ cho khoảng 250 tỷ đồng để chia cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Năm 2021, Công ty dự kiến chia cổ tức 36% và lên kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 780 tỷ đồng, tăng 12,5%; lợi nhuận trước thuế 540 tỷ đồng, tăng 8% so với thực hiện năm trước.

Kết thúc quý I/2021, Công ty ghi nhận doanh thu bán hàng đạt 196,1 tỷ đồng, tăng 6,77%; lợi nhuận sau thuế đạt 137,3 tỷ đồng, tăng 13% cùng kỳ 2020.