(BĐT) - Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) vừa thông báo chào bán cạnh tranh 45 triệu cổ phần của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng (tương đương 9% vốn điều lệ) mà SCIC đang nắm giữ với giá khởi điểm 11.300 đồng/CP. 
SCIC thoái vốn tại Nhiệt điện Hải Phòng: Thương vụ không dễ dàng

Tháng 11/2016, ngay sau khi Nhiệt điện Hải Phòng lên sàn UPCoM, SCIC cũng đã chào bán toàn bộ số cổ phần này với giá khởi điểm 12.800 đồng/cổ phiếu nhưng không thành công. 

Hiệu quả kinh doanh đi xuống

Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng có vốn điều lệ 5.000 tỷ đồng, hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư, xây dựng, quản lý và vận hành nhà máy nhiệt điện. Hiện doanh nghiệp này đang quản lý và vận hành 2 nhà máy nhiệt điện có quy mô lớn là Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 với tổng vốn đầu tư trên 25.000 tỷ đồng. Do gánh khoản nợ vay trên 10.000 tỷ đồng, kết quả kinh doanh của Công ty khá èo uột.

Nhìn lại quá trình hoạt động từ năm 2014 đến nay, có thể thấy kết quả kinh doanh của Nhiệt điện Hải Phòng liên tục đi xuống. Theo bản công bố thông tin của Công ty, năm 2014 doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng trưởng đột biến so với năm 2013, đạt 8.297 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với năm 2013. Cùng với đó, lợi nhuận gộp và lợi nhuận sau thuế năm 2014 cũng đều tăng mạnh. Cụ thể, lợi nhuận gộp đạt 1.532 tỷ đồng (tăng 35%) và lợi nhuận sau thuế đạt 331 tỷ đồng (tăng 18,6%). Kết quả kinh doanh tăng vọt có thể do năm 2014, Công ty đưa thêm Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 2 phát điện thương mại. Năm 2015 và 2016 doanh thu và lợi nhuận ròng của Nhiệt điện Hải Phòng nhìn chung là tăng trưởng so với năm 2013.

Tuy nhiên, hiệu quả kinh doanh có dấu hiệu đi xuống. Tỷ suất lợi nhuận ròng trên doanh thu năm 2013 chỉ đạt 7,1%, tức là cứ 100 đồng doanh thu Công ty chỉ thu được 7 đồng lợi nhuận sau thuế. Năm 2014, con số này giảm 1,7 lần so với năm 2013 xuống còn gần 4%. Năm 2015 và 2016, tỷ suất lợi nhuận ròng lần lượt là 4,3% (tăng gần 8% so với năm 2014) và 3,1% (giảm 27% so với năm 2015).

Kinh doanh trong lĩnh vực đặc thù là ngành điện, Nhiệt điện Hải Phòng phải sử dụng rất nhiều vốn vay, trong đó có cả vay bằng ngoại tệ. Do đó, biến động tỷ giá ảnh hưởng rất lớn đến lợi nhuận sau thuế của Công ty. Vì vậy, tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu sẽ phản ánh chính xác hơn hiệu quả của việc kinh doanh điện của Công ty.

Theo tính toán của Báo Đấu thầu, tỷ suất lợi nhuận gộp trên doanh thu thuần của Công ty trong giai đoạn 2013 - 2016 cũng liên tục giảm. Cụ thể, năm 2013 là 28,8%; năm 2014 giảm còn 18,4%; năm 2015 và 2016, biên lợi nhuận gộp lần lượt là 17,3% và 14,8%.

6 tháng đầu năm 2017, doanh thu sản xuất điện của Nhiệt điện Hải Phòng đạt 5.100 tỷ đồng, giảm nhẹ so với cùng kỳ 2016. Lợi nhuận trước thuế đạt 256 tỷ đồng, tăng 16% so với cùng kỳ 2016.

SCIC thoái vốn tại Nhiệt điện Hải Phòng: Thương vụ không dễ dàng ảnh 1

Kết quả kinh doanh từ 2013 - 2016 của Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng

Hơn 10 nghìn tỷ đồng nợ vay

Tại thời điểm cuối năm 2016, tổng số nợ phải trả của Công ty là 11.261 tỷ đồng, gấp 2,25 lần vốn điều lệ và gấp 2,3 lần vốn chủ sở hữu. Đây là một tỷ lệ tương đối cao. Trong đó, tổng giá trị nợ vay ngắn và dài hạn lên tới 11.171 tỷ đồng, chiếm 90% tổng nợ phải trả.

Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 thể hiện các khoản vay lại bằng ngoại tệ từ EVN (phần lớn được Chính phủ bảo lãnh) với tổng giá trị lên tới 9.247 tỷ đồng bằng USD và Yên Nhật, chiếm 91% tổng nợ vay. Ngoài ra, Nhiệt điện Hải Phòng còn vay 912 tỷ đồng từ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh điện và để đầu tư xây dựng Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng 1 và 2 từ các năm trước.

Hiện tại, ngoài SCIC thì 3 cổ đông lớn nắm giữ trên 5% vốn cổ phần Nhiệt điện Hải Phòng là Tổng công ty Phát điện 2 (51%), Tổng công ty Điện lực - Vinacomin (7,21%), Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (25,49%).