(BĐT) - Công ty TNHH Sao Nam (địa chỉ tại Sóc Trăng) vừa được chỉ định làm nhà đầu tư thực hiện Dự án Nhà ở xã hội Phường 4, TP. Sóc Trăng. Dự án có tổng chi phí thực hiện (không bao gồm chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng) là 25,004 tỷ đồng. Diện tích sử dụng đất là 4.843,5 m2.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Thời gian sử dụng đất là 20 năm, trong đó, thời gian xây dựng, hoàn thành công trình là 2 năm kể từ ngày có quyết định giao đất. Mục tiêu, công năng của Dự án là xây dựng nhà ở xã hội với hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh cho cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy.