Quý I/2022: Phú Yên đấu thầu dịch vụ công ích đô thị giai đoạn 2022 – 2024

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Phòng Quản lý đô thị thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dịch vụ công ích đô thị trên toàn thành phố Tuy Hòa năm 2022 - 2024 với tổng giá dự toán 415,99 tỷ đồng, sử dụng ngân sách nhà nước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa: Internet

Theo kế hoạch, quý I/2022 sẽ đấu thầu rộng rãi Gói thầu số 03 Công tác vệ sinh môi trường, chăm sóc và duy trì cây xanh; công tác xử lý chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt có giá gói thầu 340,318 tỷ đồng (thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng, hợp đồng trọn gói). Một số gói thầu khác sẽ được chỉ định thầu, gồm: Gói thầu số 04 Công tác quản lý, vận hành hệ thống điện chiếu sáng công cộng; Công tác vận hành nhạc nước (giá gói thầu 14,01 tỷ đồng); Gói thầu số 05 Công tác quản lý vận hành hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt (giá gói thầu 4,88 tỷ đồng); Gói thầu số 06 Công tác cứu hộ người tắm trên biển (giá gói thầu 7,13 tỷ đồng)…

Chuyên đề