Công ty Đại Thiên Lộc (HoSE: DTL) công bố BCTC hợp nhất quý I với khoản lỗ 95 tỷ đồng, tăng mạnh so mức lỗ 26 tỷ cùng kỳ năm trước.
Quý I: Thép Đại Thiên Lộc lỗ 95 tỷ đồng

Doanh thu trong quý giảm 38% xuống 400,6 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu xuất khẩu chỉ đạt 897 triệu đồng, giảm mạnh so con số gần 10 tỷ cùng kỳ năm trước. Công ty kinh doanh dưới giá vốn, lỗ gộp 46 tỷ đồng. Chi phí tài chính ở mức cao 22 tỷ đồng, riêng chi phí lãi vay là 20 tỷ đồng. Chi phí bán hàng 2 tỷ, giảm 84%. Chi phí quản lý gần như không thay đổi so cùng kỳ.

Quý I: Thép Đại Thiên Lộc lỗ 95 tỷ đồng ảnh 1

Đơn vị: tỷ đồng

Công ty cho biết tình hình thị trường tôn thép xuống thấp, nhu cầu tiêu thụ giảm, thị trường xuất khẩu bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến tình hình kinh doanh của doanh nghiệp đi xuống.

Tài thời điểm cuối kỳ, Đại Thiên Lộc còn 14,4 tỷ đồng tiền và tương đương tiền, giảm 67% so với đầu năm. Hàng tồn kho giảm nhẹ 3% ghi nhận 1.651 tỷ đồng, chiếm 61% tổng tài sản.

Công ty có khoản nợ vay ngắn hạn 1.277 tỷ đồng và vay dài hạn 70 tỷ đồng, tỷ lệ nợ vay trên tổng nguồn vốn là 50%.

Theo NDH