Quảng Ngãi: Nhiều sai phạm trong các dự án vốn nhà nước

Thanh tra Chính phủ vừa kết luận và kiến nghị xử lý nhiều sai phạm trong quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Đã có 10 cơ quan, tổ chức phải kiểm điểm.

10 cơ quan đã kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân có liên quan các sai phạm nêu trong Kết luận thanh tra số 332, ngày 10/2/2015 của Thanh tra Chính phủ gồm: Sở GTVT, Sở TNMT, Sở Tài chính, Sở KHĐT, Sở Y tế, Sở NN&PTNT, UBND huyện Bình Sơn, UBND huyện Trà Bồng, Ban quản lý (BQL) các khu công nghiệp Quảng Ngãi, BQL khu kinh tế Dung Quất.

Điều dư luận băn khoăn đó là mặc dù sai phạm nhiều nhưng các sở, ngành ở Quảng Ngãi mới chỉ dừng lại ở việc… kiểm điểm rút kinh nghiệm.

Chuyên đề