Quảng Ngãi: Chuẩn bị đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi vừa thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản để thực hiện đấu giá quyền sử dụng khu đất thuộc Dự án Khu dân cư phía Bắc đường Huỳnh Thúc Kháng, thành phố Quảng Ngãi.

Khu đất thuộc Dự án được UBND thành phố Quảng Ngãi phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 4443/QĐ-UBND ngày 15/8/2022 có diện tích 28.049,08 m2, được chia thành 2 quỹ đất. Trong đó, quỹ đất số 1 là khu nhà ở thương mại 1 với tổng diện tích 18.099,33 m2; quỹ đất số 2 là khu nhà ở thương mại 2 với tổng diện tích 9.949,75 m2. Vị trí khu đất tại phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi.

Theo thông báo của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, đối với đất xây dựng nhà ở thương mại (khu nhà ở thương mại 1 là 8.982,61 m2, khu nhà ở thương mại 2 là 7.429,53 m2), Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất; thời hạn sử dụng đất đối với tổ chức trúng đấu giá thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại là 49 năm kể từ ngày UBND Tỉnh ban hành Quyết định công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, người mua nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất được sử dụng đất ổn định lâu dài.

Đối với phần diện tích đất giao thông, hành lang kỹ thuật, đất khác (taluy)... mà Nhà nước đã thực hiện đầu tư xây dựng dở dang, đơn vị trúng đấu giá chịu trách nhiệm tiếp tục đầu tư xây dựng hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình trên khu đất theo quy hoạch đã được phê duyệt. Sau khi hoàn thiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đơn vị trúng đấu giá quản lý vận hành hoặc bàn giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng mà không thu lại bất cứ khoản kinh phí đầu tư hạ tầng nào.

Đơn vị trúng đấu giá phải cam kết tổ chức thực hiện đầu tư xây dựng hoàn thiện tất cả các hạng mục công trình hạ tầng, nhà ở thương mại thuộc Dự án trước quý II/2025.

Tổng giá khởi điểm của quỹ đất đưa ra đấu giá được UBND tỉnh Quảng Ngãi phê duyệt tại Quyết định số 75/QĐ-UBND ngày 19/1/2023 là 238,897 tỷ đồng.

Tổ chức đấu giá tài sản nộp hồ sơ đăng ký trực tiếp hoặc gửi đến địa chỉ của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi trước 16 giờ 00 phút, ngày 2/2/2023.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư