Quảng Nam: Chuyển hơn 100 tỷ đồng từ các dự án không thể giải ngân

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa quyết định điều chuyển hơn 100 tỷ đồng vốn ngân sách trung ương (vốn trong nước) năm 2023 từ các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có nhu cầu và khả năng giải ngân hết số vốn được bổ sung.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Các dự án bị điều chuyển vốn bao gồm: Dự án Kè chống xói lở khẩn cấp bờ biển Cửa Đại đoạn từ UBND phường Cẩm An đến khu vực An Bàng, TP. Hội An; Dự án Sửa chữa, nâng cấp các hồ chứa nước (hồ 3/2, Nước Rin, Đập Quang, Đá Chồng); Dự án Đường giao thông kết nối các tiểu vùng sản xuất nguyên liệu nông - lâm nghiệp với các khu, cụm công nghiệp Quế Sơn; Dự án Đường nối ĐT609C đến Quốc lộ 14B; Dự án Xây dựng Chính quyền điện tử, chính quyền số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 - 2025 và Dự án Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền và kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều.

UBND tỉnh Quảng Nam giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước chịu trách nhiệm giải quyết hồ sơ, thủ tục điều chuyển kế hoạch vốn, giải ngân và theo dõi, hướng dẫn, giám sát đơn vị thực hiện theo đúng quy định. Chủ đầu tư có kế hoạch vốn điều chỉnh giảm khẩn trương lập thủ tục điều chuyển kế hoạch vốn, không lập thủ tục giải ngân đối với số kế hoạch vốn này.

Chuyên đề