Lũy kế năm 2015, PXS đạt doanh thu 1.757,5 tỷ đồng, tăng 5%; Lợi nhuận sau thuế đạt 111,63 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước đó.
PXS lãi hơn 111 tỷ đồng năm 2015, vượt kế hoạch 10%

CTCP Kết cấu kim loại và lắp máy dầu khí (Mã CK: PXS) công bố báo cáo kết quả kinh doanh quý 4/2015.

Cụ thể, doanh thu thuần trong quý 4 của PXS đạt 301,49 tỷ đồng, giảm 10% so với cùng kỳ 2014. Theo giải trình từ PXS, nguyên nhân chính của sự sụt giảm này xuất phát từ việc các dự án mới đều là công trình offshore (sư tử trắng, P7, P8, P9,….). Ngoài ra, việc giảm giá 25%- 30% từ quý 3 do giá dầu biến động tiếp tục ảnh hưởng đến doanh thu quý 4.

Giá vốn hàng bán của PXS giảm 12% đã giúp lãi gộp của công ty chỉ giảm nhẹ 5% xuống 57,24 tỷ đồng.

Trong kỳ, chi phí quản lý của PXS tăng 18% lên 26,5 tỷ đồng, chi phí tài chính giảm 18% còn 9,77 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các chi phí phát sinh, PXS đạt lợi nhuận sau thuế 19,1 tỷ đồng trong quý 4, giảm 11% so với cùng kỳ 2014.

Lũy kế năm 2015, PXS đạt doanh thu 1.757,5 tỷ đồng, tăng 5%; Lợi nhuận sau thuế đạt 111,63 tỷ đồng, giảm 10% so với năm trước đó.

Năm 2015, PXS đặt kế hoạch kinh doanh với chỉ tiêu doanh thu 1.750 tỷ đồng, LNST 101,4 tỷ đồng. Với kết quả thực hiện, PXS đã hoàn thành vượt 10% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tại thời điểm cuối năm 2015, khoản phải thu khách hàng của PXS tăng 200 tỷ so với đầu năm lên 436 tỷ đồng. Trong đó, những khoản phải thu lớn gồm Ban quản lý dự án công trình DK1 (149,5 tỷ đồng), JGCS Consortium (44 tỷ đồng), Ban điều hành DA nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (104 tỷ đồng)….

PXS lãi hơn 111 tỷ đồng năm 2015, vượt kế hoạch 10% ảnh 1
Theo Trí thức trẻ