(BĐT) - Ngày 26/2 tới, Công ty CP Dịch vụ phân phối tổng hợp dầu khí (mã chứng khoán: PSD) sẽ chốt danh sách cổ đông tạm ứng cổ tức đợt 1/2020.
PSD tạm ứng cổ tức 10% bằng tiền

Theo đó, Công ty trả cổ tức bằng tiền với tỷ lệ 10%, thời gian thanh toán cổ tức dự kiến từ ngày 16/3/2021.

Cuối năm 2020 vừa qua, Công ty đã mua 205.300 cổ phiếu quỹ, nâng tổng khối lượng cổ phiếu quỹ lên 268.000 cổ phiếu. Như vậy, với khối lượng chứng khoán đang lưu hành là 30,41 triệu cổ phiếu, Công ty sẽ phải chi tương ứng 30,41 tỷ đồng để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2020, Công ty ghi nhận doanh thu đạt 1.938,6 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019; tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế âm 5,2 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi 5,84 tỷ đồng.

Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu hơn 8.382 tỷ đồng, tăng 45,39%; lợi nhuận sau thuế đạt đạt 41,16 tỷ đồng, giảm 10,85% so với năm 2019.