PPC tạm ứng cổ tức năm 2020 tỷ lệ 3,5%

0:00 / 0:00
0:00

(BĐT) - Công ty CP Nhiệt điện Phả Lại (mã chứng khoán: PPC) thông báo tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2020 với tỷ lệ 3,5%, cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ nhận 350 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/12/2020 và ngày thanh toán là 12/1/2021.

Với 320,6 triệu cổ phiếu đang lưu hành, ước tính doanh nghiệp sẽ trả cho cổ đông tổng cộng là 112,21 tỷ đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận doanh thu 6.057,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 505,3 tỷ đồng, lần lượt tăng 2,5% và giảm 34,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Được biết, trong năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu 8.277,12 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế là 765,47 tỷ đồng.

Như vậy, sau 9 tháng, Công ty đã hoàn thành 77,8% kế hoạch lợi nhuận năm 2020.

Chuyên đề