(BĐT) - Ngày 21/1 tới, Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, mã chứng khoán: NVL) sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu.

Theo đó, Công ty sẽ phát hành 77,67 triệu cổ phiếu với tỷ lệ 89:7, tức 1 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 89 quyền được mua 7 cổ phiếu mới. Giá phát hành 59.200 đồng/CP.

Thời gian chuyển nhượng quyền mua từ ngày 28/1 đến ngày 4/2, thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu từ ngày 28/1 đến ngày 18/2.

Toàn bộ số tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành gần 4.598 tỷ đồng, Công ty sẽ dùng để mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh theo hình thức góp vốn vào công ty con - Công ty CP Nova Hospitality để đầu tư quỹ đất tại phường Mũi Né và xã Thiện Nghiệp, TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

9 tháng đầu năm 2020, Công ty ghi nhận tổng doanh thu hợp nhất gồm doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ và doanh thu từ chuyển nhượng dự án là 6.569 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế đạt 3.298 tỷ đồng, tăng 204% so với cùng kỳ năm 2019.