Công ty CP Nhựa thiếu niên Tiền Phong (mã chứng khoán NTP) vừa công bố về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2019 với tỷ lệ 10%/mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng). Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng tạm ứng cổ tức là 02/01/2020 và thời gian thực hiện chi trả 15/01/2020.
Nhựa Tiền Phong dự chi 98 tỷ đồng trả cổ tức đợt 1 năm 2019 tỷ lệ 10% bằng tiền mặt

Vốn điều lệ Nhựa Tiền Phong hiện đạt gần 982 tỷ đồng, tương ứng 98,2 triệu cổ phiếu lưu hành. Số tiền Nhựa Tiền Phong sẽ phải chi trả tạm ứng cổ tức đợt này lên tới khoảng 98 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2019 doanh thu thuần đạt 3.388 tỷ đồng, tăng gần 6% so với con số 3.209 tỷ đồng đạt được 9 tháng đầu năm ngoái và hoàn thành được 68% mục tiêu kế hoạch doanh thu cả năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 346 tỷ đồng, hoàn thành 81% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 301 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm ngoái. EPS đạt 3.374 đồng.

Tính đến hết quý 3/2019 lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của NTP còn gần 607 tỷ đồng và gần 963 tỷ đồng quỹ đầu tư phát triển.

Kết thúc 9 tháng đầu năm, Nhựa Tiền Phong ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 346 tỷ đồng, hoàn thành 81% chỉ tiêu lợi nhuận được giao cho cả năm

Theo Nhịp sống Việt