(BĐT) - Vào ngày 6/4 tới đây, HĐQT Công ty CP Sản xuất và Công nghệ Nhựa Pha Lê (Nhựa Pha Lê) sẽ trình lên ĐHĐCĐ kế hoạch sản xuất kinh doanh 2019. Theo đó, doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế kế hoạch lần lượt đạt 650 tỷ đồng và 65 tỷ đồng, tăng trưởng tương ứng 25% và 9% so với năm 2018.
Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Bên cạnh đó, HĐQT Nhựa Pha Lê cũng đề xuất phương án chia cổ tức năm 2018 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 15%. Năm 2019, đặt mục tiêu tỷ lệ cổ tức cũng là 15% nhưng chưa nêu rõ trả bằng tiền hay cổ phiếu.