Nhà máy in tiền thường lớn trong nửa đầu năm và lỗ trong 6 tháng còn lại.
Dù ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh trong nửa đầu năm 2017, nhưng mỗi ngày Nhà máy In tiền quốc gia thu về 4 tỷ đồng nhờ hoạt động in tiền.

Dù ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh trong nửa đầu năm 2017, nhưng mỗi ngày Nhà máy In tiền quốc gia thu về 4 tỷ đồng nhờ hoạt động in tiền.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm vừa được Nhà máy in tiền quốc gia công bố, doanh nghiệp này ghi nhận doanh thu tuần 781 tỷ đồng, giảm 6% so với cùng kỳ. Trung bình doanh thu mỗi ngày của nhà máy này hơn 4 tỷ đồng.

So với cùng kỳ 2016, lợi nhuận sau thuế của đơn vị giảm gần 70% khi chỉ đạt gần 42 tỷ đồng, bằng lợi nhuận của cả năm 2016. Thường nhà máy in tiền lãi lớn trong nửa đầu năm và lỗ trong 6 tháng còn lại.

Thuyết minh báo cáo của nhà máy này cho thấy, việc đơn vị ghi nhận lợi nhuận giảm mạnh trong nửa đầu năm nay ngoài nguyên nhân giảm doanh thu thuần, một loạt khoản thu khác của nhà máy cũng đột ngột giảm. Nếu năm 2016 Nhà máy in tiền quốc gia ghi nhận doanh thu từ việc đền bù giấy hỏng của các đối tác khoảng 7 tỷ đồng, thì năm nay chỉ còn 2 tỷ. Việc giảm một phần ba khoản tiền đền bù này cũng là một trong những nguyên nhân khiến lợi nhuận nhà máy giảm mạnh nửa đầu năm.

Không những bị hụt tiền đền bù, nhà máy còn phải chịu khoản chi phí khác gần 7 tỷ đồng, chủ yếu là khoản đề bù cho đối tác Innovia do làm hỏng hơn 3 triệu tờ giấy B09. Ngoài ra, báo cáo tài chính cũng ghi nhận loạt chi phí khác của nhà máy (tiền lương, thù lao viên chức quản lý...) tăng gần 40% so với cùng kỳ, lên trên 3 tỷ đồng.

Đến cuối tháng 6/2017, nhà máy có tổng tài sản 2.235 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền là 411 tỷ.

Nhà máy In tiền quốc gia là doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên từ năm 2010, do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Ngành nghề kinh doanh chính của nhà máy là in, đúc tiền, sản xuất vàng miếng, vật phẩm, lưu niệm bằng vàng và các loại giấy tờ có giá theo kế hoạch được giao của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Theo VnExpress