Nhiều chỉ đạo chấn chỉnh, kiểm tra hoạt động đấu giá tại địa phương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá từ phía cộng đồng, người dân có vai trò quan trọng trong việc đảm bảo hoạt động đấu giá tài sản được thực hiện minh bạch, đúng quy định của pháp luật, tránh tình trạng tiêu cực. Nhờ hoạt động giám sát này, thời gian qua một số địa phương đã kịp thời có các văn bản chỉ đạo để chấn chỉnh cũng như triển khai các kiểm tra hoạt động đấu giá để kịp thời phát hiện các vi phạm (nếu có) .
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Đầu tháng 2/2023, UBND tỉnh Trà Vinh có công văn gửi các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố nhằm chấn chỉnh hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn. Công văn của tỉnh Trà Vinh nêu rõ, qua giám sát hoạt động đấu giá tài sản, thời gian qua, trên địa bản Tỉnh vẫn còn một số hạn chế như: Việc ban hành thông báo mời tư vấn đấu giá tài sản có trường hợp thiếu chặt chẽ, khách quan, vi phạm quy chế; mời thành phần dự họp để xét chọn hồ sơ không đúng quy định pháp luật về đấu giá tài sản; tổ chức đấu giá tài sản đặt ra điều kiện trong việc tiếp nhận, xét duyệt hồ sơ tham gia đấu giá, dẫn đến có đơn khiếu nại, thắc mắc...

Để kịp thời chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế nêu trên, đảm bảo hoạt động đấu giá tài sản thực hiện đúng quy định pháp luật, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh yêu cầu, thủ trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đúng quy định Luật Đấu giá tài sản năm 2016, các văn bản quy định chi tiết hướng dẫn thi hành các quy định pháp luật khác có liên quan về đấu giá tài sản…

Đồng thời, chỉ đạo cơ quan, tổ chức (người có tài sản đấu giá) trước khi bán đấu giá phải thực hiện quy trình lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định Điều 56 Luật Đấu giá tài sản và Thông tư số 02/2022/TT-BTP ngày 8/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; công khai kết quả lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản theo quy định. Kiểm tra, chỉ đạo người có tài sản đấu giá giám sát quá trình tổ chức thực hiện việc đấu giá và tham dự cuộc đấu giá theo quy định tại Điều 47 Luật Đấu giá tài sản.

Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh giao Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp Thanh tra Tỉnh tham mưu UBND Tỉnh chỉ đạo kiểm tra, thanh tra hoạt động đấu giá tài sản đối với các cơ quan, tổ chức có tài sản đấu giá (cơ quan nhà nước phụ trách); có kế hoạch kiểm tra, thanh tra các tổ chức đấu giá tài sản do ngành Tư pháp quản lý để kịp thời phát hiện các vi phạm, chấn chỉnh, xử lý kịp thời theo quy định pháp luật.

Tại tỉnh Lâm Đồng, sau quá trình tổ chức đấu giá quyền thuê mặt bằng làm bãi đậu xe tại một số vị trí trên địa bàn TP. Đà Lạt, dư luận xuất hiện một số phản ánh của người dân và xã hội về giá trúng đấu giá cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm. Trong khi đó, các bãi đậu xe này trong quá trình hoạt động (sau khi trúng đấu giá) xảy ra tình trạng lấn chiếm ra ngoài phạm vi mặt bằng, đậu đỗ xe che khuất tầm nhìn làm ảnh hưởng đến an toàn giao thông, trật tự và mỹ quan đô thị.

Để siết chặt công tác quản lý, sử dụng các bãi đậu xe đã tổ chức đấu giá trên địa bàn TP. Đà Lạt tuân thủ theo đúng các quy định của pháp luật, UBND tỉnh Lâm Đồng yêu cầu, Thành phố khẩn trương rà soát, kiểm tra lại trình tự, thủ tục xây dựng, thẩm định và quá trình tổ chức đấu giá trên địa bàn; đồng thời, chỉ đạo lực lượng chức năng tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm ra ngoài phạm vi mặt bằng trúng đấu giá, trên cơ sở đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và đơn vị trúng thầu kinh doanh, không để thất thu ngân sách nhà nước.

Tại tỉnh Cà Mau, ngày 9/2/2023, Giám đốc Sở Tư pháp ban hành Kế hoạch số 17/KH-STP kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản năm 2023 trên địa bàn.

Mục tiêu kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những hạn chế, tồn tại và xử lý đối với những hành vi vi phạm của tổ chức, cá nhân trong hoạt động đấu giá tài sản; nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật về đấu giá tài sản và hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đấu giá tài sản. Thông qua kiểm tra tiếp thu ý kiến phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về những hạn chế, bất cập của quy định pháp luật để có biện pháp tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ kịp thời về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản.

Nội dung kiểm tra gồm việc thực hiện các quy định về tổ chức và hoạt động đấu giá tài sản; các quy định của pháp luật về thuế, tài chính, kế toán, thống kê và lao động; các quy định về trình tự, thủ tục đấu giá tài sản; việc mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp cho đấu giá viên của tổ chức đấu giá theo quy định... Niên độ kiểm tra từ ngày 1/1/2022 đến ngày 31/3/2023.

Chuyên đề