Nhiệt điện Hải Phòng: Lợi nhuận 9 tháng cao kỷ lục

(BĐT) - Quý III/2017, Công ty CP Nhiệt điện Hải Phòng đạt mức lợi nhuận sau thuế 106,4 tỷ đồng, cùng kỳ 2016 con số này là âm 192 tỷ đồng. 
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Doanh thu hợp nhất đạt gần 1.955 tỷ đồng, tăng 202,5 tỷ đồng so với quý III/2016. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2017, Nhiệt điện Hải Phòng đạt doanh thu hơn 7.055 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 350,5 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III/2017, tổng nợ vay (ngắn hạn và dài hạn) của Nhiệt điện Hải Phòng là hơn 9.549 tỷ đồng, giảm hơn 1.622 tỷ đồng so với thời điểm đầu năm, các khoản nợ này phần lớn được tài trợ bằng JPY và USD.            

Chuyên đề