Ngày 21/9/2020, đấu giá các tài sản bảo đảm của bên thứ ba bảo đảm cho khoản nợ của khách hàng Thân Hồng Thanh Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC) thông báo bán đấu giá tài sản lần 4 vào ngày 21/9/2020 như sau:

1. Người có tài sản đấu giá và tổ chức đấu giá tài sản: Công ty TNHH MTV Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam (VAMC). Đ/c: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội.

2. Tài sản đấu giá: Là các tài sản bảo đảm của bên thứ ba bảo đảm cho khoản nợ của khách hàng Thân Hồng Thanh Giang, VAMC đã mua nợ theo giá trị thị trường từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh Lý Thường Kiệt (Agribank Lý Thường Kiệt) theo Hợp đồng mua bán nợ số 6808/2018/HĐMBN/VAMC – AGRIBANK.CNLTK ngày 28/12/2018. Chi tiết tài sản gồm:

a) Tài sản 1: Là các quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, có tổng diện tích 48.687 m2 theo 15 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Nhà Bè cấp cho ông Thân Thanh Giảng và bà Nguyễn Việt Hà.

b) Tài sản 2: Là các quyền sử dụng đất trồng lúa tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, Thành phố Hồ Chí Minh, có tổng diện tích 2.804 m2 theo 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất do UBND huyện Nhà Bè cấp cho ông Thân Thanh Giảng và bà Nguyễn Việt Hà. (thông tin tài sản đấu giá được nêu chi tiết trong hồ sơ đấu giá).

3. Giá khởi điểm:

- Tài sản 1: 270.422.938.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ, bốn trăm hai mươi hai triệu, chín trăm ba mươi tám nghìn đồng).

- Tài sản 2: 13.030.783.000 đồng (bằng chữ: Mười ba tỷ, không trăm ba mươi triệu, bảy trăm tám mươi ba nghìn đồng).

4. Tiền đặt trước:

- Tài sản 1: 30.000.000.000 đồng (bằng chữ: Ba mươi tỷ đồng chẵn).

- Tài sản 2: 1.500.000.000 đồng (bằng chữ: Một tỷ, năm trăm triệu đồng).

5. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Bán hồ sơ từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 17/09/2020 (mỗi cá nhân, tổ chức chỉ được mua 01 (một) bộ hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá). Địa điểm bán hồ sơ: tại trụ sở VAMC và trụ sở VAMC chi nhánh HCM; địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại trụ sở VAMC.

6. Thời gian đăng ký, tổ chức đi xem xét hiện trạng tài sản đấu giá:

Đăng ký đi xem tài sản: Từ ngày 01/09/2020 đến hết ngày 14/09/2020. Tổ chức đi xem tài sản: Từ ngày 14/09/2020 đến hết ngày 15/09/2020 tại địa điểm của tài sản tại mục 2 (VAMC chỉ tổ chức đi xem tài sản đối với các khách hàng đã mua hồ sơ đấu giá và nộp đơn đăng ký đúng thời gian quy định).

7. Nộp tiền đặt trước: Từ ngày 16/09/2020 đến 17h00, ngày 18/09/2020.

8. Thời gian tổ chức, địa điểm đấu giá: 14h00, ngày 21/09/2020 tại trụ sở VAMC. Đ/c: Số 22 Hàng Vôi, Q. Hoàn Kiếm, TP. Hà Nội hoặc trụ sở VAMC chi nhánh Hồ Chí Minh. Đ/c: Tầng 6, Tòa nhà SaiGon Plaza, số 24 Lê Thánh Tôn, phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tham gia đấu giá, liên hệ VAMC (ngày làm việc).

Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Mạnh Hà - Điện thoại: 0917.393.686;

Email: nguyen.manhha@sbvamc.vn.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư