Ngày 21/10/2021, đấu giá phá dỡ và vật tư thu hồi công trình tại TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bất động sản Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 21/10/2021 do Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn ủy quyền như sau:

Thực hiện đấu giá phá dỡ và thanh lý vật tư thu hồi đối với công trình tòa nhà B cơ sở Thủ Đức – Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn tại Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức (nay là Thành phố Thủ Đức), Thành phố Hồ Chí Minh.

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn

Ngày 21/10/2021, đấu giá phá dỡ và vật tư thu hồi công trình tại TP.HCM ảnh 1
Ngày 21/10/2021, đấu giá phá dỡ và vật tư thu hồi công trình tại TP.HCM ảnh 2
Ngày 21/10/2021, đấu giá phá dỡ và vật tư thu hồi công trình tại TP.HCM ảnh 3
Ngày 21/10/2021, đấu giá phá dỡ và vật tư thu hồi công trình tại TP.HCM ảnh 4
Ngày 21/10/2021, đấu giá phá dỡ và vật tư thu hồi công trình tại TP.HCM ảnh 5
Ngày 21/10/2021, đấu giá phá dỡ và vật tư thu hồi công trình tại TP.HCM ảnh 6

Chuyên đề