Ngày 20/5/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đông Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/5/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phước Long ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Đông Nam

Địa chỉ: 56 Hiền Vương, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 028.8815.4369

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Phước Long

Địa chỉ: Số 85A, ấp Long Hậu, TT. Phước Long, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu., Huyện Phước Long, Tỉnh Bạc Liêu

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất tổng diện tích thực tế 24.733,3m2 thuộc một phần thửa đất số 165, 166, tờ bản đồ số 03 (một phần thửa đất số 44 và 229, tờ bản đồ số 4 theo bản số 323)xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

1,979,438,680

97,900,000

2

Quyền sử dụng đất diện tích thực tế 9.804,9m2 thuộc một phần thửa đất 167, tờ bản đồ số 03 (thuộc thửa đất số 43, tờ bản đồ số 4)xã Phong Thạnh Tây B, huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu

388,274,040

38,800,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 17/05/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 19/05/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 25/04/2022 - 16:30 17/05/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bạc Liêu: Số 6 đường N15 (nay là đường Nguyễn Chánh Tâm), Phường 1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng tham gia nộp hồ sơ trong thời gian quy định trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam - Chi nhánh Bạc Liêu theo địa chỉ trên hoặc gửi thư bảo đảm qua đường bưu chính. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, có khả năng tài chính và phù hợp với quy định của pháp luật khác có liên quan được tham gia đăng ký, ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 20/05/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Đông Nam – Chi nhánh Bạc Liêu: Số 6 đường N15 (nay là đường Nguyễn Chánh Tâm), Phường 1, TP.Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư