Ngày 20/1/2022, đấu giá phế liệu thanh lý tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 20/1/2022 do Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Thanh Luân ủy quyền như sau:

Chuyên đề