Ngân hàng Quân đội: LNTT năm 2015 đạt 3.220 tỷ, nhân viên thu nhập 17,76 triệu đồng/tháng

Thu nhập bình quân tháng của mỗi cán bộ, công nhân viên MB trong năm 2015 là 17,76 triệu đồng, trong đó lương bình quân tháng là 11,03 triệu đồng. Tính trung bình cả năm, mỗi nhân viên được thưởng 48 triệu đồng.
Ngân hàng Quân đội: LNTT năm 2015 đạt 3.220 tỷ, nhân viên thu nhập 17,76 triệu đồng/tháng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank – mã: MBB) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý IV/2015.

Theo đó, tính đến hết năm 2015, tổng tài sản của ngân hàng đạt 221.041 tỷ đồng, tăng 10,2% so với cuối năm trước. Vốn điều lệ tăng lên 16.000 tỷ đồng, tăng 38%.

Cho vay khách hàng đạt 121.348 tỷ đồng, tăng 20,6%. Tiền gửi của khách hàng đạt 181.565 tỷ đồng, tăng 8,3%.

Trong quý IV/2015, thu nhập lãi thuần của MBB tăng 3,3% so với cùng kỳ năm trước, đạt 1.841 tỷ đồng. Cả năm, MBB ghi nhận 7.318 tỷ đồng thu nhập lãi thuần.

Các hoạt động kinh doanh trong kỳ đều mang lại lợi nhuận, trong đó, hoạt động dịch vụ lãi 101 tỷ đồng, lãi từ hoạt động ngoại hối đạt 59 tỷ đồng, hoạt động kinh doanh khác lãi 109 tỷ đồng,…

Tổng chi phí hoạt động quý IV tăng 26,8% so với cùng kỳ năm trước, ở mức 1.102 tỷ đồng. Cả năm, chi phí này lên tới 3.449 tỷ đồng, tăng 10,7%.

Sau khi trích lập dự phòng 402 tỷ đồng trong quý IV, tổng lợi nhuận trước thuế của MBB còn 652 tỷ đồng, giảm 13% so với kết quả quý IV/2014.

Lũy kế cả năm, ngân hàng ghi nhận 3.220 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế và 2.512 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng lần lượt 1,4% và 0,4% so với năm ngoái. Trong đó, riêng lợi nhuận sau thuế của ngân hàng đạt 2.495 tỷ đồng.

Tổng số nợ xấu của ngân hàng đến cuối năm 2015 là 1.949 tỷ đồng, giảm 29% so với năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu chiếm 1,6% giảm so với mức 2,72% cuối năm trước.

Tính đến ngày 31/12/2015, số lượng cán bộ, công nhân viên trong kỳ bình quân là 7.204 người. Báo cáo ghi rõ, thu nhập bình quân tháng của mỗi cán bộ, công nhân viên trong năm là 17,76 triệu đồng, trong đó lương bình quân tháng là 11,03 triệu đồng.

Trong năm, ngân hàng chi 346,3 tỷ đồng thưởng cho nhân viên. Tính trung bình cả năm, mỗi nhân viên được thưởng 48 triệu đồng.

Chuyên đề