(BĐT) - Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (mã chứng khoán: TIP) công bố tài liệu Đại hội cổ đông năm 2021, dự kiến tổ chức ngày 23/4 tại Đồng Nai.

Theo đó, trong năm 2021, Công ty trình cổ đông kế hoạch doanh thu 158,4 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 76,2 tỷ đồng, lần lượt giảm 28,2% và 37,7% so với thực hiện trong năm 2020.

Công ty cho biết, kế hoạch doanh thu giảm do lĩnh vực kinh doanh bất động sản không còn, các lĩnh vực kinh doanh khu công nghiệp duy trì ổn định. Trong khi đó, doanh nghiệp cũng đặt kế hoạch doanh thu tài chính giảm 5,5% so với cùng kỳ do lãi tiền gửi có kỳ hạn của công ty tập trung nguồn vốn đầu tư cho các dự án mới nên chỉ thực hiện được 4 tỷ đồng trong quý I/2021 và một phần quý II/2021.

Bên cạnh đó, Công ty cũng trình cổ đông kế hoạch cổ tức năm 2020 tỷ lệ 15% và kế hoạch cổ tức năm 2021 tỷ lệ 10%.