(BĐT) - CTCP Dịch vụ Hàng hóa Sài Gòn (UPCoM: SCS) đã thông nhất chỉ tiêu tổng sản lượng năm 2018 đạt 210.000 tấn và diện tích văn phòng cho thuê là 6.300 m2.

Từ đó, SCS đặt kế hoạch doanh thu đạt 694 tỷ đồng tăng 17% so với năm 2017; chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế đạt 446 tỷ đồng, tăng 21%.

Về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2017, SCS ghi nhận mức doanh thu đạt 594 tỷ đồng, tăng 20%; lợi nhuận trước thuế đạt 384,6 tỷ đồng, vượt 20% kế hoạch.

Mục tiêu đến năm 2020, SES sẽ có mức tăng trưởng hàng hóa quốc tế 15-20%/năm; tăng trưởng hàng hóa nội địa là 10-12%/năm; duy trì tỷ lệ lắp đầy văn phòng trên 95%.