Mời gửi hồ sơ dự thầu

0:00 / 0:00
0:00
Gói thầu 83427820/ GIZ ESP

Cung cấp dịch vụ thiết kê bộ nhận diện thương hiệu và trang web cho chương trình hỗ trợ năng lượng GIZ (ESP)

Là doanh nghiệp Liên bang, Tổ chức Hợp tác quốc tế Đức (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH) hỗ trợ Chính phủ Đức đạt được các mục tiêu của mình trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về phát triển bền vững. Thay mặt Chính phủ Đức, GIZ đang cố vấn cho Chính phủ Việt Nam trong ba lĩnh vực ưu tiên: (1) Đào tạo nghề; (2) Chính sách môi trường, sử dụng tài nguyên thiên nhiên bền vững, và (3) Năng lượng. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập www.giz.de/viet-nam.

Từ năm 2009, GIZ bắt đầu hỗ trợ kỹ thuật cho Chính phủ Việt Nam để thực hiện các mục tiêu chính trị về thúc đẩy năng lượng tái tạo (RE) và hiệu quả năng lượng (EE). Năm 2013, Chương trình Hỗ trợ năng lượng GIZ (ESP) được thành lập dựa trên mối quan hệ đối tác giữa Bộ Công Thương Việt Nam (MOIT) và GIZ. Năng lượng được xác định là lĩnh vực hợp tác ưu tiên giữa hai Chính phủ Việt Nam và Đức. Mục tiêu của chương trình là thúc đẩy chiến lược chuyển đổi năng lượng bền vững và hiệu quả của Việt Nam bằng cách cải thiện khung pháp lý cho năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng, và nâng cao năng lực của các bên liên quan.

Với mong muốn quảng bá các hoạt động của mình một cách rộng rãi và tích cực tới đối tượng mục tiêu là các nhà tài trợ, các cơ quan chính phủ có liên quan và khu vực tư nhân, giới truyền thông và công chúng, GIZ/ESP dự định thiết kế lại bộ nhận diện thương hiệu và cải tiến trang web của mình để có một nền tảng chức năng và giao diện hiện đại hơn, nơi các bên liên quan có thể tiếp cận nguồn thông tin toàn diện và đáng tin cậy trong lĩnh vực năng lượng cũng như để làm rõ hơn mối quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Đức trong lĩnh vực năng lượng.

Trong bối cảnh đó, dự án cần tìm kiếm đơn vị thiết kế trong nước (có thể cung cấp đủ chuyên gia bao gồm: Một (01) Giám đốc dự án, hai (02) chuyên gia thiết kế cấp cao, một (01) chuyên gia thiết kế, và một (01) quản lý dự án) để xây dựng bộ nhận diện thương hiệu mới cũng như thiết kế trang web cho Chương trình.

Do đó, Văn phòng GIZ Hà Nội đang tiến hành đấu thầu rộng rãi lựa chọn một (hoặc nhiều) đơn vị tư vấn trong nước đủ điều kiện để thực hiện các công việc như sau:

a. Khung thời gian thực hiện dự kiến: dự kiến bắt đầu từ 01 tháng 02 năm 2023 đến 31 tháng 5 năm 2023

b. Địa điểm thực hiện: Hà Nội.

c. Nội dung công việc: Đơn vị tư vấn sẽ được ký hợp đồng thiết kế bộ nhận diện thương hiệu và trang web; xây dựng sách hướng dẫn về thương hiệu và cung cấp buổi đào tạo cho khách hàng để sử dụng thương hiệu một cách chính xác và hiệu quả. Quản lý dự án đóng vai trò là trưởng nhóm sẽ chịu trách nhiệm điều phối tổng thể, báo cáo và đảm bảo chất lượng của các sản phẩm bàn giao. Giám đốc dự án chịu trách nhiệm đảm bảo chất lượng kỹ thuật của các sản phẩm.

(các) Đơn vị tư vấn trong nước cần gửi hồ sơ thể hiện sự quan tâm bao gồm:

1. Thư quan tâm (có chữ ký của lãnh đạo và con dấu của đơn vị).

2. Hồ sơ năng lực của đơn vị, bao gồm bản sao giấy phép kinh doanh (đối với công ty) hoặc quyết định thành lập (đối với hiệp hội), giấy chứng nhận đăng ký thuế, sơ đồ tổ chức, thông tin về số lượng và bằng cấp/học vấn của nhân sự trong các bộ phận của công ty, tóm tắt kinh nghiệm cung cấp dịch vụ thiết kế.

3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán trong 3 năm gần nhất (đối với công ty). Lưu ý: Các thông tin quan trọng trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán hoặc báo cáo thuế hàng năm (nếu tài liệu chỉ bằng tiếng Việt) phải được dịch sang tiếng Anh.

4. Liên danh (nếu có ít nhất 2 đơn vị thực hiện công việc): Hợp đồng liên danh và đề xuất nhà thầu chính trong liên danh.

Tiêu chí loại hồ sơ:

Đơn vị tư vấn hoặc nhà thầu chính trong liên danh phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ thiết kế và có hồ sơ pháp lý hợp lệ (có bản sao đăng ký kinh doanh/ quyết định thành lập + mã số thuế GTGT, bao gồm lĩnh vực kinh doanh liên quan về tư vấn thiết kế.

Xin mời các cơ quan/tổ chức có mong muốn tham dự gói thầu gửi thông báo chính thức qua email:

Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de trước ngày 16/12/2022 để nhận được Mẫu đánh giá năng lực nhà thầu.

Tiêu đề email: Tender code: 83427820/ GIZ ESP.

Hồ sơ EOI có đóng dấu và có chữ ký của Giám đốc công ty hoặc người được ủy quyền phải được nộp bằng tiếng Anh, chậm nhất vào 17 giờ 00, ngày 26/12/2022 tới địa chỉ email VN_PoS_Quotation@giz.de.

Tiêu đề email: Tender code: 83427820/ GIZ ESP.

Vui lòng thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn về điều kiện đấu thầu của địa phương trong hồ sơ mời thầu.

GIZ có nghĩa vụ đảm bảo tính bảo mật của tất cả các tài liệu đấu thầu được đệ trình.

Lưu ý quan trọng:

1. Các câu hỏi (nếu có) phải được gửi tới hòm thư chính thức duy nhất: Question-from-bidder-PoS-VN@giz.de

2. Hồ sơ EOI chỉ được gửi tới hòm thư chính thức duy nhất: VN_PoS_Quotation@giz.de

3. Các hồ sơ dự thầu gửi tới sai địa chỉ email sẽ được đánh giá là không hợp lệ.

4. Sau khi đánh giá năng lực của các công ty quan tâm, các công ty được chọn sẽ được mời gửi Hồ sơ đề xuất kỹ thuật và tài chính.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư