(BĐT) - Chiều ngày 20/8/2021, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang đã tiến hành mở thầu qua mạng lần 2 Gói thầu Mua sắm xe truyền hình lưu động HD, lắp đặt thiết bị và tích hợp hệ thống, chạy thử toàn bộ hệ thống thiết bị trên xe.
Mô hình xe truyền hình lưu động HD - ảnh internet

Mô hình xe truyền hình lưu động HD - ảnh internet

Gói thầu có giá dự toán 28,2 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn sự nghiệp phát thanh truyền hình, ngân sách tỉnh Hà Giang năm 2020, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày, hợp đồng trọn gói. Gói thầu do Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang làm chủ đầu tư trực tiếp mời thầu. Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu lần 2 là Trung tâm Tin học và công nghệ truyền hình cơ sở tại TP.HCM. Gói thầu được đấu thầu rộng rãi theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ; đóng thầu lần 1 ngày 4/8/2020. Tuy nhiên, trong lần đấu thầu đầu tiên, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang đã không chọn được nhà thầu do tất cả nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu đều không đáp ứng yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Ngày 22/12/2020, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang đã có quyết định hủy thầu gói thầu theo Khoản 1 Điều 17 Luật Đấu thầu.

Ngày 7/7/2021, UBND tỉnh Hà Giang có quyết định số 1354/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Mua sắm xe truyền hình lưu động tiêu chuẩn truyền hình HD. Trên cơ sở đó, từ tối ngày 29/7/2021, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang đã thông báo mời thầu qua mạng lần 2 Gói thầu Mua sắm xe truyền hình lưu động HD, lắp đặt thiết bị và tích hợp hệ thống, chạy thử toàn bộ hệ thống thiết bị trên xe, bảo đảm dự thầu 300 triệu đồng. Trong thời gian mời thầu qua mạng lần 2, có nhà thầu đề nghị sửa đổi một số tiêu chí trong hồ sơ mời thầu liên quan đến bảng đánh giá về năng lực, kinh nghiệm thực hiện hợp đồng tương tự, yêu cầu về nhân sự chủ chốt, bản vẽ thiết kế... Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, Lãnh đạo Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hà Giang khẳng định hồ sơ mời thầu lần 2 đã được đơn vị tư vấn lập đúng quy định pháp luật về đấu thầu và bảo lưu tất cả quy định của hồ sơ mời thầu đã công khai trước đó.

Theo biên bản mở hồ sơ đề xuất kỹ thuật của Gói thầu chiều ngày 20/8/2021, có 2 nhà thầu đã nộp hồ sơ dự thầu qua mạng gồm: Liên danh Công ty CP Công nghệ và truyền thông Việt – Công ty CP Phát triển truyền thông truyền hình (hiệu lực hồ sơ đề xuất kỹ thuật 90 ngày, hiệu lực bảo đảm dự thầu 121 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày); Công ty TNHH Truyền thông Alpha (hiệu lực hồ sơ đề xuất kỹ thuật 90 ngày, hiệu lực bảo đảm dự thầu 120 ngày, thời gian thực hiện hợp đồng 150 ngày). Cả 2 nhà thầu tham gia nộp hồ sơ dự thầu qua mạng lần 2 đều có địa chỉ ở Hà Nội và đã tham gia đấu thầu Gói thầu trên lần đầu nhưng không trúng thầu.