Ba nhóm cổ đông đề cử nhân sự mới vào Hội đồng quản trị PVcomBank, thực tế, đều có mối quan hệ với nhau.
Ba nhóm cổ đông đã đề cử 3 nhân sự mới vào Hội đồng quản trị PVcomBank nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ba nhóm cổ đông đã đề cử 3 nhân sự mới vào Hội đồng quản trị PVcomBank nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Ngân hàng Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) vừa công bố biên bản tổng hợp ý kiến đề cử, ứng cử nhân sự dự kiến bầu Hội đồng quản trị (HĐQT) và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2018 - 2023. Theo biên bản này, đã có 3 nhóm cổ đông, với sở hữu mỗi nhóm trên 10% cổ phần của PVcomBank, đề cử 3 thành viên vào HĐQT.

Trong đó, nhóm cổ đông thứ nhất có sự xuất hiện của Ngân hàng Hàng Hải Việt Nam (Maritime Bank), với sở hữu 4,66% cổ phần PVcomBank, đã đề cử ông Nguyễn Hoàng Nam.

Nhóm này còn có 3 cổ đông khác là Lê Minh Tuấn (sở hữu 1,66%), Lê Xuân Học (sở hữu 2,34%) và Công ty TNHH Bất động sản HA Quận Ba (sở hữu 1,89%). Tổng sở hữu của nhóm cổ đông này đạt hơn 94,8 triệu cổ phần PVcomBank, tương ứng 10,55%.

Nhóm thứ hai gồm 3 cổ đông với tổng sở hữu 11,24% vốn PVcomBank, đã đề cử ông Ngô Ngọc Quang vào HĐQT nhà băng này nhiệm kỳ mới. Nhóm này gồm có Công ty TNHH Cốc hóa Tây Giang (nắm giữ 4,97%), Công ty cổ phần Cốc hóa Tây Giang Cao Bằng (4,67%) và Cao Hùng Cương (1,6%).

Nhóm thứ ba gồm Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Nam Định, Đỗ Mạnh Tùng và Công ty cổ phần Địa Việt. Nhóm này tổng sở hữu hơn 90 triệu cổ phần PVcomBank, tương đương 10,07%, đã đề cử cá nhân Trịnh Hữu Hiền vào HĐQT.

Tuy nhiên, dù chia làm 3 nhóm cổ đông với 3 thời gian gửi văn bản đề cử nhân sự khác nhau (ngày 5, 8 và 12/2/2018), các cổ đông trong nhóm này lại có mối quan hệ mật thiết với nhau. Và thêm một điểm chung giữa ba nhóm này là sự xuất hiện của bà Trịnh Thị Hà.

Công ty TNHH Bất động sản HA Quận Ba ở nhóm đầu tiên, từng là công ty do ông Trần Quốc Tuấn (nhóm cổ đông thứ ba) và bà Trịnh Thị Hà là cổ đông chi phối. Bà Hà cũng là tổng giám đốc tại doanh nghiệp này.

Không chỉ vậy, ở nhóm thứ hai xuất hiện ông Tuấn và bà Hà. Công ty TNHH Cốc hóa Tây Giang, cổ đông sở hữu 4,97% của PVcomBank do bà Hà sở hữu 55% vốn và ông Tuấn sở hữu 5% vốn, theo giấy phép đăng ký kinh doanh sửa đổi tháng 6/2015.

Công ty cổ phần Cốc hóa Tây Giang Cao Bằng, cổ đông thuộc nhóm thứ hai, là doanh nghiệp do ông Đỗ Mạnh Tùng (thuộc nhóm cổ đông thứ ba) là đại diện theo pháp luật. Ông Tùng hiện sở hữu gần 5% cổ phần tại doanh nghiệp này, trước đó nhà đầu tư này từng sở hữu tới 75% vốn.

Bà Trịnh Thị Hà, người xuất hiện trong hai nhóm cổ đông đầu tiên, hiện là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Địa Việt - cổ đông thuộc nhóm đề cử nhân sự thứ ba, với sở hữu 4,83% vốn của PVcomBank. Ông Trần Quốc Tuấn, xuất hiện cùng với bà Hà, hiện cũng sở hữu 0,17% vốn của nhà băng này.

Hiện HĐQT nhiệm kỳ 2013 - 2018 của PVcomBank gồm 7 người, trong đó ông Nguyễn Đình Lâm giữ vị trí Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Hoàng Nam là thành viên kiêm Tổng giám đốc.

Theo Vnexpress