Luật sư Trương Anh Tú (TAT Law Firm): Kỳ vọng Luật Đấu thầu (sửa đổi) tạo sự chủ động cho doanh nghiệp

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Luật sư Trương Anh Tú, Chủ tịch TAT Law Firm cho rằng, Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi) chỉ quy định các dự án đầu tư của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thuộc đối tượng phải đấu thầu, bỏ quy định áp dụng đối với toàn bộ các dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước, vốn của DNNN từ 30% trở lên, hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án sẽ tạo sự chủ động cho DN.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Quan điểm của ông về phương án Chính phủ kiến nghị áp dụng đối với phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu (sửa đổi)?

Việc bỏ quy định áp dụng đối với các dự án đầu tư có sử dụng vốn nhà nước, vốn của DNNN từ 30% trở lên, hoặc dưới 30% nhưng trên 500 tỷ đồng trong tổng mức đầu tư của dự án như luật hiện hành là hợp lý. Tôi đánh giá việc bỏ quy định này là điểm đột phá trong Dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Hiện nay, chúng ta đang phát triển theo xu hướng kinh tế thị trường nên phải bảo đảm cơ chế cạnh tranh bình đẳng và ổn định đối với tất cả các thành phần kinh tế. Do đó, cần tạo điều kiện cho các DN có vốn nhà nước (mà không phải DNNN) chủ động hơn trong việc đầu tư dự án, góp phần tạo quyền chủ động quyết định cho các tổ chức, cá nhân khác có tham gia góp vốn cùng Nhà nước, đồng thời bảo đảm hài hoà lợi ích giữa Nhà nước và các tổ chức, cá nhân khác trong cùng “sân chơi” kinh tế.

Luật sư Trương Anh Tú

Luật sư Trương Anh Tú

Ông có thể phân tích rõ hơn về vấn đề “hài hòa lợi ích”?

Những DN có vốn nhà nước (mà không phải là DNNN) có vốn góp của tổ chức, cá nhân khác. Tỷ lệ vốn góp của họ có thể cao hơn vốn góp của Nhà nước nên cần có cơ chế bảo đảm quyền lợi cho họ thay vì ràng buộc theo những quy định đối với DNNN. Việc này tạo tính chủ động hơn cho DN, hài hoà lợi ích giữa Nhà nước với các nhà đầu tư khác, đảm bảo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp về quyền quyết định, quyền biểu quyết giữa các thành viên góp vốn. Đồng thời, điều này cũng giảm thiểu sự ràng buộc phải phụ thuộc vào Nhà nước, hạn chế rủi ro pháp lý cho người điều hành, quản lý DN có vốn nhà nước.

Cũng có ý kiến cho rằng, Luật Đấu thầu nên áp dụng với đối tượng là công ty có trên 50% vốn của DNNN. Quan điểm của ông về vấn đề này như thế nào?

Quan điểm của tôi là không cần mở rộng áp dụng Luật Đấu thầu với đối tượng là công ty con có trên 50% vốn của DNNN. Mặc dù có thể có rủi ro xảy ra trong hoạt động quản lý vốn của DNNN, nhưng việc quy định như trên sẽ cản trở hoạt động kinh doanh của các công ty con, khiến họ phải chịu ràng buộc, phụ thuộc vì có “gắn mác DNNN”, không được chủ động, tự quyết định… Việc không mở rộng phạm vi áp dụng góp phần buộc DNNN phải rà soát, cân nhắc trong việc đầu tư mở các công ty con sao cho hiệu quả, bảo đảm sử dụng vốn đúng mục đích, đúng luật.

Mặt khác, công ty con có nguồn vốn đầu tư từ công ty mẹ, tổng công ty, DNNN (không thuộc vốn từ ngân sách nhà nước hoặc các quỹ do Nhà nước quản lý theo quy định của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công) nên không cần thiết phải đưa vào đối tượng áp dụng Luật Đấu thầu.

Chuyên đề