Lựa chọn nhà thầu 1 số gói thầu của Dự án WB6 hơn 7.400 tỷ đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý các dự án đường thủy (bên mời thầu) vừa công bố kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Hợp phần A và C - Dự án Phát triển giao thông vận tải khu vực đồng bằng Bắc Bộ (hạng mục bổ sung vốn) - Dự án WB6 với tổng mức đầu tư quy đổi 7.420 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng là 1.586 tỷ đồng, vốn vay 249,43 triệu USD.
Ban Quản lý các dự án đường thủy sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Giám sát thi công công trình hoàn trả đường điện cao thế ... Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ban Quản lý các dự án đường thủy sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu Giám sát thi công công trình hoàn trả đường điện cao thế ... Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Dự án do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư.

Theo đó, trong tháng 12/2020, Ban Quản lý các dự án đường thủy sẽ đấu thầu rộng rãi để lựa chọn nhà thầu thực hiện Gói thầu GSTC ĐCT- ĐNC- NDTDP Giám sát thi công công trình hoàn trả đường điện cao thế và Gói thầu TCĐCT- ĐNC -NDTDP Hoàn trả đường điện cao thế. Trong quý IV/2021 sẽ chỉ định nhà thầu thực hiện Gói thầu TTATGT.CV-A2.9-NDTDP Thẩm tra an toàn giao thông cầu Đáy - Ninh Cơ và đường dẫn trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng. Cả 3 gói thầu này đều sử dụng vốn đối ứng trong nước.

Chuyên đề