(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Thanh Nam thông báo đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đấu giá đối với 36 lô đất thuộc Khu dân cư (KDC) thị trấn Thủ Thừa giai đoạn 2, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An. Tổng giá khởi điểm của tài sản đấu giá là 55,589 tỷ đồng.
Khu dân cư thị trấn Thủ Thừa giai đoạn 2 (ảnh internet)

Khu dân cư thị trấn Thủ Thừa giai đoạn 2 (ảnh internet)

36 lô đất có vị trí tại 5 khu (E, N2, N3, N5, L) thuộc KDC thị trấn Thủ Thừa giai đoạn 2. Trong đó, khu E tiếp giáp Đường số 1 KDC Thủ Thừa giai đoạn 2 gồm 1 lô có diện tích 123,4 m2, đơn giá 11.220.000 đồng/m2. Giá khởi điểm 1.384.548.000 đồng.

Khu N2, tiếp giáp Đường số 1 KDC Thủ Thừa giai đoạn 2 gồm 10 lô, diện tích từ 125 - 157,2 m2/lô, đơn giá 11.220.000 đồng/m2. Giá khởi điểm từ 1.402.500.000 - 1.763.784.000 đồng/lô.

Khu N3, tiếp giáp Đường số 1 KDC Thủ Thừa giai đoạn 2 gồm 4 lô, diện tích từ 117 - 230,9 m2/lô, đơn giá từ 11.000.000 - 12.467.000 đồng/m2. Giá khởi điểm từ 1.312.740.000 - 2.539.900.000 đồng/lô.

Khu N5, tiếp giáp Đường số 1 KDC Thủ Thừa giai đoạn 2 gồm 8 lô, diện tích từ 144,1 - 158,7 m2/lô, đơn giá 11.220.000 đồng/m2. Giá khởi điểm từ 1.616.802.000 - 1.780.614.000 đồng/lô.

Khu L, tiếp giáp Đường số 1 KDC Thủ Thừa giai đoạn 2 gồm 13 lô, diện tích 125 m2/lô, đơn giá 11.029.000 đồng/m2. Giá khởi điểm 1.378.625.000 đồng/lô.

Tổng giá khởi điểm các lô đất đấu giá là 55,589 tỷ đồng. Giá trị quyền sử dụng đất trên chưa bao gồm thuế trước bạ, lệ phí cấp giấy và các chi phí khác phát sinh (nếu có).

Trung tâm Phát triển quỹ đất và dịch vụ tài nguyên, môi trường phối hợp với các đơn vị liên quan tạo điều kiện cho người tham gia đấu giá xem tài sản đấu giá ngày 23 - 24/11/2021 (trong giờ hành chính).

Hồ sơ tham gia đấu giá được bán từ ngày thông báo, niêm yết công khai việc đấu giá cho đến 16 giờ 00 phút ngày 25/11/2021 (trong giờ hành chính).

Thời gian nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá từ ngày thông báo, niêm yết việc đấu giá tài sản đến 16 giờ 30 phút ngày 25/11/2021 (trong giờ hành chính).

Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức kết hợp, vòng 1 đấu giá bằng bỏ phiếu kín gián tiếp khi nộp hồ sơ tham gia đấu giá, vòng 2 đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại cuộc đấu giá; phương thức trả giá lên.

Thời gian nộp phiếu trả giá ngày 26/11/2021. Thời gian tổ chức cuộc đấu giá là ngày 30/11/2021 tại hội trường UBND thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An.