Liên danh Xây dựng cầu 75 - Licogi 18 trúng gói thầu hơn 544 tỷ đồng tại Hải Phòng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông Hải Phòng vừa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 14 Xây dựng cầu Lại Xuân và đường dẫn đầu cầu thuộc Dự án Đầu tư xây dựng cầu Lại Xuân và cải tạo, mở rộng Đường tỉnh 352.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Xây dựng cầu 75 - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng số 18 (Licogi 18) với giá trúng thầu 544,738 tỷ đồng, giảm 37,332 tỷ đồng so với giá gói thầu, đạt tỷ lệ tiết kiệm 6,4%; thời gian thực hiện hợp đồng 24 tháng, loại hợp đồng theo đơn giá cố định.

Theo kế hoạch, Gói thầu được đấu thầu qua mạng, đóng thầu vào ngày 14/1/2023. Ngày 4/1/2023, Bên mời thầu có quyết định phê duyệt điều chỉnh hồ sơ mời thầu (HSMT) và gia hạn đóng thầu đến ngày 15/1/2023. Nội dung chỉnh sửa HSMT liên quan đến nhà thầu phụ đặc biệt thực hiện nhiệm vụ đảm bảo, điều tiết giao thông đường thủy. Theo đó, điều chỉnh tiêu chí phải đảm bảo có tối thiểu 2 tàu đẩy, kéo công suất từ 350 CV trở lên thành có tối thiểu 2 tàu đẩy, kéo công suất từ 150 CV trở lên.

Theo biên bản mở thầu, chỉ có 1 nhà thầu nộp hồ sơ dự thầu. Ngày 16/1/2023, Bên mời thầu đã có quyết định phê duyệt nhà thầu duy nhất đạt yêu cầu về kỹ thuật. Ngày 17/1, kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt.

Cán bộ của Công ty CP Xây dựng cầu 75 cho biết, Liên danh nhà thầu và Chủ đầu tư đang thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Dự kiến, việc ký kết hợp đồng và khởi công công trình sẽ diễn ra trong tháng 2/2023. Mặt bằng đã có sẵn để Nhà thầu thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công.

Chuyên đề