Lăng kính đấu thầu ngày 8/9/2022

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Tại một gói thầu xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến cáp ngầm tại Hà Nội, có 3 nhà thầu cùng đề nghị bên mời thầu sửa đổi hồ sơ mời thầu (HSMT) vì có một số tiêu chí hạn chế nhà thầu. Một gói thầu khác tại Quảng Bình cũng bị phản ánh về tiêu chí cấp công trình không phù hợp. Tuy nhiên, các bên mời thầu đều bảo lưu tiêu chí đưa ra trong HSMT.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.
Ảnh chỉ mang tính minh họa.

Bảo lưu hồ sơ mời thầu sau phản ánh của 3 nhà thầu

Gói thầu số 10 Xây dựng hạ tầng kỹ thuật tuyến cáp ngầm thuộc Dự án Xây dựng tuyến đường dây 110 kV từ trạm biến áp 500/220 kV Tây Hà Nội (Quốc Oai) đấu nối vào đường dây 110 kV Bắc An Khánh - Nam An Khánh có thời gian phát hành HSMT từ ngày 30/7 - 8/9/2022. Gói thầu có giá dự toán 133,066 tỷ đồng, được đấu thấu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn hai túi hồ sơ, thời gian thực hiện hợp đồng là 300 ngày.

Trong quá trình phát hành HSMT, 3 nhà thầu gồm: Công ty CP Xây lắp điện Thành An, Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Việt, Công ty CP Đầu tư xây dựng và Dịch vụ thương mại Đồng Tâm cùng gửi văn bản tới Ban Quản lý dự án lưới điện Hà Nội (bên mời thầu) đề nghị làm rõ, hiệu chỉnh HSMT.

Theo các nhà thầu, tính chất công việc của Gói thầu là thi công xây dựng hào cáp, hầm nối, lắp đặt ống HDPE bảo vệ cáp ngầm; tổng chiều dài hầm nối khoảng 220 m. Đối chiếu với Thông tư số 06/2021/TT-BXD xác định là công trình cấp III, tham chiếu theo Phụ lục II mục 2.6.1 với hầm có tổng chiều dài trong khoảng 100 - 500 m được xác định là công trình cấp II. Trong khi đó, cấp công trình theo HSMT là cấp I.

Về hợp đồng tương tự, HSMT yêu cầu hợp đồng thi công xây dựng tuyến cáp ngầm có cấp điện áp từ 110 kV trở lên, số lượng hợp đồng bằng 3 hoặc khác 3, ít nhất có 1 hợp đồng có giá trị tối thiểu là 93,2 tỷ đồng (tương đương 70% giá trị gói thầu) và tổng giá trị tất cả các hợp đồng >= 279,6 tỷ đồng. Trong khi đó, Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT quy định, căn cứ vào quy mô, tính chất gói thầu và tình hình thực tế của ngành, địa phương để quy định kinh nghiệm thực hiện hợp đồng xây lắp tương tự; thông thường từ 1 - 3 hợp đồng tương tự. Đối với các công việc đặc thù hoặc ở các địa phương mà năng lực của nhà thầu trên địa bàn còn hạn chế, có thể yêu cầu phần công việc xây lắp của hợp đồng trong khoảng 50 - 70% giá trị phần công việc xây lắp của gói thầu đang xét.

Với các tiêu chí nêu trên, nhà thầu cho rằng, nhiều nhà thầu sẽ không có cơ hội tham dự thầu. Do vậy, đề nghị Bên mời thầu xem xét điều chỉnh cấp công trình, hợp đồng tương tự cho phù hợp, tạo điều kiện cho các nhà thầu tham dự. Tuy nhiên, Bên mời thầu vẫn bảo lưu các tiêu chí trong HSMT.

Giữ nguyên cấp công trình bị phản ánh không phù hợp

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Quảng Bình đang mời thầu Gói thầu Xây lắp hạng mục hạ tầng kỹ thuật (bao gồm chi phí xây dựng hạ tầng kỹ thuật và chi phí dự phòng) thuộc Dự án Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình với giá dự toán 56,048 tỷ đồng.

Một nhà thầu phản ánh, HSMT xác định đây là “công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp công trình: cấp III” là chưa đúng, bởi quy mô gói thầu là san nền, đường giao thông nội bộ, cấp nước, thoát nước, cấp điện, phòng cháy chữa cháy, sân nội bộ, cây xanh cảnh quan, sân thể thao ngoài trời và các hạng mục phụ trợ khác. Hạng mục san nền (hạng mục chính) có tổng diện tích 108.708,94 m2 (> 10 ha). Theo Thông tư số 06/2021/TT-BXD, loại công trình là công trình hạ tầng kỹ thuật, cấp công trình là cấp II. Do đó, nhà thầu đề nghị Bên mời thầu làm rõ để nhà thầu có cơ sở lập hồ sơ dự thầu.

Bên mời thầu nhấn mạnh, cấp công trình đối với gói thầu nêu trên phù hợp với kết quả thẩm định của Sở Xây dựng Quảng Bình về thiết kế bản vẽ thi công hạng mục hạ tầng kỹ thuật Dự án Trung tâm thể dục thể thao tỉnh Quảng Bình và quyết định của Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình về việc phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở. Do đó, Bên mời thầu giữ nguyên cấp công trình tại HSMT.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư