Dù đã có nhiều lần đề xuất trước đó nhưng mới đây Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) vẫn tiếp tục kiến nghị lần nữa về việc cho người dân được bán và chuyển nhượng suất nhà tái định cư và nhà tái định cư.
Lại đề xuất cho người dân được bán nhà tái định cư
Theo FBNC