(BĐT) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) đang lấy ý kiến về Dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP.
Những điểm mới của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP sẽ góp phần chuyển dịch nhanh hơn cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Ảnh: Huấn Anh

Những điểm mới của Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 57/2018/NĐ-CP sẽ góp phần chuyển dịch nhanh hơn cơ cấu lại ngành nông nghiệp. Ảnh: Huấn Anh

Một số điểm mới của Dự thảo Nghị định thay thế so với Nghị định số 57/2018/NĐ-CP là trình tự thủ tục được rà soát, chỉnh sửa rõ và đồng bộ với các luật nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình triển khai chính sách. Ngân sách nhà nước tập trung hỗ trợ vào các nội dung dễ kiểm soát, tạo thuận lợi cho cơ quan quản lý nhà nước, tránh trục lợi chính sách.

Các đối tượng hỗ trợ giảm, phù hợp với đối tượng nông nghiệp theo quy định của Luật Đầu tư năm 2020. Tập trung vào hỗ trợ ngành chế biến nông lâm thủy sản gắn với thị trường và vùng nguyên liệu nhằm phát triển nông nghiệp hiệu quả cao.

Điều chỉnh tăng mức hỗ trợ để phù hợp với sự phát triển của giai đoạn mới, trong đó bổ sung điều kiện khi nhận hỗ trợ đảm bảo không quá 40% tổng mức đầu tư dự án nhằm đảm bảo trách nhiệm của doanh nghiệp, tránh trục lợi chính sách.

Mở rộng các nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp, bổ sung thủ tục cho các bộ thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhằm tạo thêm nguồn lực, điều kiện thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…

Theo Bộ KH&ĐT, những điểm mới của Dự thảo Nghị định sẽ góp phần tăng hiệu quả vốn đầu tư của ngân sách nhà nước cho nông nghiệp, nông thôn, chuyển dịch nhanh hơn cơ cấu lại ngành nông nghiệp; mở rộng thị trường tiêu thụ ổn định. Đồng thời, hình thành các cơ sở chế biến nông sản vùng nông thôn, tạo việc làm, thu nhập cho lao động nông thôn, hướng tới phát triển nông thôn bền vững.