(BĐT) - Công ty CP Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa (TIP) vừa công bố báo cáo quý IV/2020. Theo đó, Công ty ghi nhận tổng doanh thu đạt 131,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 75,4 tỷ đồng, lần lượt tăng 70,2% và 249% so với cùng kỳ năm trước.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Công ty cho biết, doanh thu và lợi nhuận trong quý tăng trưởng đột biến so với cùng kỳ năm ngoái đến từ mảng kinh doanh bất động sản của công ty con. Công ty cũng ghi nhận doanh thu từ việc chuyển nhượng tài sản trên đất đối với nhà kho cho thuê. Lũy kế năm 2020, Công ty ghi nhận 138,3 tỷ đồng lãi ròng, tăng trưởng 53,8% so với 2019.