IDJ muốn huy động 1.735 tỷ đồng từ phát hành cổ phiếu

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư IDJ vừa thông qua Nghi quyết triển khai phương án phát hành thêm gần 173,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền 1:1.
Số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được IDJ sử dụng cho các dự án Diamond Park Lạng Sơn, Apec Mandala Grand Phú Yên và Nam Hồng - Hồng Phong.
Số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được IDJ sử dụng cho các dự án Diamond Park Lạng Sơn, Apec Mandala Grand Phú Yên và Nam Hồng - Hồng Phong.

Với giá bán 10.000 đồng/cổ phiếu, IDJ dự kiến thu về 1.735 tỷ đồng, nâng vốn điều lệ lên mức 3.469,8 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự kiến là cuối năm 2022 đầu năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp nhận phương án phát hành của Doanh nghiệp.

Số tiền thu về từ đợt phát hành sẽ được IDJ sử dụng cho các dự án Diamond Park Lạng Sơn (1.100 tỷ đồng), Apec Mandala Grand Phú Yên (500 tỷ đồng) và Nam Hồng - Hồng Phong (134,9 tỷ đồng) vào giai đoạn 2023 - 2025.

Chuyên đề