(BĐT) - Gói thầu HH-01 thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Y dược Cần Thơ - giai đoạn 1 từng bị nhà thầu kiến nghị là không đủ điều kiện áp dụng EPC, có thể ảnh hưởng đến tính cạnh tranh trong đấu thầu, đã chính thức có quyết định hủy thầu để chia tách thành các gói thầu thành phần.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Chủ đầu tư: Gói thầu hỗn hợp không phải EPC

Gói thầu HH-01/2016: Thiết kế bản vẽ thi công - dự toán, khảo sát địa chất, thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị hạng mục Nhà hiệu bộ - hội trường thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Y dược Cần Thơ – giai đoạn 1 được phát hành hồ sơ mời thầu (HSMT) lần đầu từ ngày 19/10/2016 đến trước 9h ngày 10/11/2016.

Như Báo Đấu thầu đã phản ánh, trong thời gian phát hành HSMT Gói thầu HH-01/2016, Công ty CP Tư vấn công nghệ xây dựng và kiến trúc Á Châu đã có kiến nghị cho rằng, Gói thầu HH-01/2016 là gói thầu EPC, với tính chất gói thầu chỉ là xây dựng nhà hiệu bộ không phù hợp với hình thức EPC, sẽ làm giảm cạnh tranh trong đấu thầu.

Ông Bùi Dũng Sĩ, Phó Ban QLDA Trường Đại học Y dược Cần Thơ, lý giải, do nguồn vốn cho dự án đang chậm giải ngân, lo ngại nếu không giải ngân được sẽ bị cắt vốn, nên chủ đầu tư đã trình Bộ Y tế nội dung gói thầu gồm nhiều hạng mục công việc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Gói thầu HH-01/2016 theo Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của Bộ Y tế gồm các công việc tư vấn, xây lắp và cung cấp thiết bị, giá gói thầu khoảng 121 tỷ đồng. Tuy nhiên, ông Sĩ một mực khẳng định đây là gói thầu hỗn hợp không phải EPC, trong khi đó một cán bộ của Bộ Y tế (cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt KHLCNT) thì nhận định đây là gói thầu EPC.

Theo quy định của Luật Đấu thầu, gói thầu hỗn hợp là gói thầu bao gồm thiết kế và cung cấp hàng hóa (EP); thiết kế và xây lắp (EC); cung cấp hàng hóa và xây lắp (PC); thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC); lập dự án, thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (chìa khóa trao tay). Từ ngày 1/10/2016, gói thầu EPC sẽ phải thực hiện theo Thông tư số 11/2016/TT-BKHĐT của Bộ KH&ĐT hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu thiết kế, cung cấp hàng hóa và xây lắp (EPC), trong đó quy định rõ trường hợp nào được áp dụng hình thức EPC, trường hợp nào nên tách thành các gói thầu độc lập để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong nước có thể tham gia đấu thầu và thực hiện gói thầu. 

Vẫn hủy thầu, tách gói thầu

Đến thời điểm đóng thầu theo thông báo lần đầu (10/11), đã có 8 nhà thầu mua HSMT Gói thầu HH-01/2016. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả chi phí cho các nhà thầu đã mua HSMT.
Dù không cho rằng Gói thầu HH-01/2016 là gói thầu EPC, nhưng sau khi Báo Đấu thầu phản ánh kiến nghị của nhà thầu về việc Gói thầu HH-01/2016 không đủ điều kiện thực hiện theo hình thức EPC, chủ đầu tư vẫn quyết định gia hạn gói thầu, lùi thời điểm đóng thầu đến 9h ngày 21/11/2016, đồng thời đề nghị Bộ Y tế cho phép hủy đấu thầu gói thầu này. Lý do theo ông Bùi Dũng Sĩ là vì kế hoạch lựa chọn nhà thầu hạng mục Nhà hiệu bộ - hội trường được phê duyệt trước ngày 1/10/2016, trong quá trình lựa chọn nhà thầu Thông tư 11/2016/TT-BKH có hiệu lực nên chủ đầu tư điều chỉnh lại HSMT Gói thầu HH-01/2016 cho phù hợp với quy định mới. Gói thầu HH-01/2016 sẽ được tách thành 3 gói thầu, gồm 1 gói thầu hỗn hợp (tư vấn, xây lắp) và 2 gói thầu độc lập (1 gói khảo sát địa chất và 1 gói thầu mua sắm thiết bị).

Ngày 11/11/2016, Thứ trưởng Bộ Y tế Lê Quang Cường cũng đã ký Quyết định phê duyệt lại KHLCNT hạng mục Nhà hiệu bộ - hội trường thuộc Dự án Đầu tư xây dựng Trường Đại học Y dược Cần Thơ - Giai đoạn 1, chuẩn y đề nghị hủy thầu của Trường Đại học Y dược Cần Thơ.

Theo KHLCNT mới này, không còn Gói thầu HH-01/2016, mà thay vào đó là 2 gói thầu, gồm Gói thầu TKXL-01/2016: Thiết kế bản vẽ thi công – dự toán, thi công xây dựng hạng mục Nhà hiệu bộ - Hội trường; Gói thầu TV-04/2016: Tư vấn khảo sát địa chất hạng mục Nhà hiệu bộ - Hội trường. Hai gói thầu này đều đấu thầu rộng rãi trong nước. Hạng mục mua sắm thiết bị, theo chủ đầu tư, sẽ tổ chức lựa chọn nhà thầu sau.

Đồng thời với việc hủy Gói thầu HH-01/2016, Bộ Y tế cũng đồng ý hủy đấu thầu Gói thầu TV-03/2016: Tư vấn giám sát thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị hạng mục Nhà hiệu bộ - Hội trường, thuộc Dự án Đầu tư và xây dựng Trường Đại học Y dược Cần Thơ. Gói thầu này phát hành HSMT từ 19/10/2016 đến trước 14h ngày 10/11/2016, sau đó được chủ đầu tư gia hạn thời điểm đóng thầu đến 14h ngày 21/11/2016. Bộ Y tế điều chỉnh Gói thầu TV-03/2016 thành tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục Nhà hiệu bộ - hội trường, tách riêng tư vấn giám sát cung cấp và lắp đặt thiết bị. Sau điều chỉnh, Gói thầu TV-03/2016 vẫn áp dụng đấu thầu rộng rãi trong nước.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu về trách nhiệm khi hủy thầu, ông Bùi Dũng Sĩ cho biết, đến thời điểm đóng thầu theo thông báo lần đầu (10/11), đã có 8 nhà thầu mua HSMT Gói thầu HH-01/2016. Chủ đầu tư sẽ hoàn trả chi phí cho các nhà thầu đã mua HSMT.