(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hòa Bình Xanh và Trung tâm Phát triển quỹ đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hòa Bình tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất Dự án Khu nhà ở tại Tổ 14, phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình. Giá khởi điểm được đưa ra là 136,3 tỷ đồng.

Theo đó, quyền sử dụng đất tại Tổ 14, phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình được phân loại là đất ở đô thị và đất thương mại dịch vụ tại đô thị. Quyền sử dụng đất được bán đấu giá có diện tích 6.224,1 m2. Trong đó, đất ở kết hợp kinh doanh (shophouse) có số lượng là 30 thửa đất; đất thương mại, dịch vụ (siêu thị) có diện tích là 2.216,9 m2.

Tài sản trên đất có dãy nhà tạm khung sắt làm kiot bán hàng văn hóa phẩm của một số gia đình, đơn vị. Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với UBND TP. Hòa Bình tháo dỡ, di chuyển tài sản ra khởi khu đất trước khi tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng giá khởi điểm bán đấu giá là 136,383 tỷ đồng; trong đó, giá khởi điểm đất ở đô thị là 92,529 tỷ đồng, đất thương mại dịch vụ là 43,854 tỷ đồng. Giá khởi điểm chưa bao gồm lệ phí trước bạ và các lệ phí khác.

Tiền đặt trước tham gia đấu giá là 27,276 tỷ đồng. Đối tượng tham gia đấu giá là tổ chức kinh tế có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu nhà ở và thực hiện xây dựng trung tâm thương mại tại Khu nhà ở Tổ 14, phường Hữu Nghị, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình.

Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá được bán từ ngày 6 - 29/6/2022. Cuộc đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu trực tiếp, dự kiến sẽ diễn ra ngày 4/7/2022.