(BĐT) - Công ty TNHH MTV Nước sạch Hà Nội (Hawaco) vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2020 của riêng công ty mẹ. Theo đó, doanh thu 6 tháng đầu năm đạt 764,2 tỷ đồng, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận gộp của Hawaco đạt 385,6 tỷ đồng, giảm 10,8%.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Về hoạt động tài chính, chênh lệch giữa doanh thu và chi phí là âm 35,7 tỷ đồng. Tổng chi phí bán hàng và chi phí quản lý của Hawaco đạt 293,5 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận ròng của Hawaco đạt 45 tỷ đồng, giảm gần một nửa so với cùng kỳ 2019.

Đến cuối quý II/2020, tổng tài sản của Hawaco đạt 6.032 tỷ đồng, trong đó, nợ phải trả là 2.571 tỷ đồng.