(BĐT) - Bệnh viện Kiến An (bên mời thầu) đang phát hành hồ sơ mời thầu Đề án Sử dụng tài sản công vào mục đích liên doanh, liên kết tại Bệnh viện Kiến An với tổng mức đầu tư dự kiến 15,352 tỷ đồng, trong đó vốn đầu tư của Nhà nước tham gia thực hiện Dự án là 4,365 tỷ đồng.
Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Ảnh chỉ mang tính minh họa. Nguồn Internet

Đây là dự án đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng O&M (kinh doanh - quản lý). Hình thức lựa chọn nhà đầu tư là đấu thầu rộng rãi, theo phương thức 1 giai đoạn 2 túi hồ sơ, dự kiến đóng/mở thầu vào chiều ngày 27/10/2020. Thời gian thực hiện Dự án là 8 năm.