Hải Dương: Mở Gói thầu HD-PW-03 xây dựng trạm bơm Lộ Cương

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Ban Quản lý dự án (QLDA) phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP. Hải Dương (bên mời thầu) vừa tiến hành mở thầu qua mạng Gói thầu HD-PW-03: Xây dựng trạm bơm Lộ Cương và thiết bị. Nhà thầu duy nhất nộp hồ sơ dự thầu (HSDT) là Liên danh Công ty CP Xây dựng thủy lợi Hải Dương - Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh với giá dự thầu 111,72 tỷ đồng; thời gian thực hiện hợp đồng đề xuất là 18 tháng.

Gói thầu HD-PW-03 là gói thầu xây lắp thứ 5 thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP. Hải Dương với tổng mức đầu tư 1.774,5 tỷ đồng (sử dụng vốn vay của Ngân hàng Thế giới - WB và vốn đối ứng trong nước). Dự án do UBND TP. Hải Dương làm chủ đầu tư.

Trao đổi với phóng viên Báo Đấu thầu, cán bộ của Ban QLDA phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP. Hải Dương cho biết, Dự án có 9 gói thầu xây lắp. Hiện tại, có 4/9 gói thầu xây lắp đã lựa chọn xong nhà thầu và đang triển khai thi công, tất cả gói thầu đều đảm bảo tiến độ thực hiện.

Gói thầu HD-PW-03 có giá gói thầu theo kế hoạch ban đầu là 60,348 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau điều chỉnh phê duyệt, chuyển khối lượng từ gói thầu khác sang gói thầu này thì dự toán cập nhật tại thời điểm đấu thầu là hơn 120 tỷ đồng. Giá dự toán mới này đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt và WB thông qua.

Hiện tại, Ban QLDA phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP. Hải Dương đang nỗ lực hoàn thành công tác đánh giá HSDT để công trình có thể hoàn tất việc lựa chọn nhà thầu và khởi công trong tháng 8/2022.

Toàn bộ Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực TP. Hải Dương dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 30/6/2025.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư