Hà Nội thu hút 2,8 tỷ USD vốn FDI trong năm 2016

(BĐT) - Theo Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2016 của Cục Thống kê TP. Hà Nội, năm 2016, Thành phố đã thu hút được 445 dự án mới có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký là 2,8 tỷ USD, tăng 46,4% về số dự án và tăng 164% về vốn đăng ký so với năm 2015. Lượng vốn FDI toàn Thành phố thực hiện trong năm 2016 ước đạt 1,2 tỷ USD.

Cũng theo báo cáo của Cục Thống kê TP. Hà Nội, trong năm 2016, số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới trên địa bàn Thành phố đạt trên 22.900 doanh nghiệp, (tăng 19% so năm 2015), với số vốn đăng ký gần 204 nghìn tỷ đồng (tăng 42% so năm 2015).

Đạt được kết quả ấn tượng này là do Thành phố đã nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Đặc biệt, Thành phố đã chủ động thực hiện rút ngắn thời gian đăng ký thành lập doanh nghiệp từ 5 ngày xuống còn 3 ngày. Bước cải cách này của Thành phố được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao.     

Chuyên đề

Kết nối đầu tư